Indiana Jones và Cuộc Thập Tự Chinh Cuối Cùng

Indiana Jones và Cuộc Thập Tự Chinh Cuối Cùng (1989)

Anh ấy đã trở lại. Lần này là cùng với cha của mình.

24/05/19892h 7m

Overview

Truyền thuyết bắt đầu từ cuối thể kỷ 12, ngủ yên qua hơn 7 thế kỷ cho đến tận bây giờ, khi Hitler ôm mộng bá chủ thế giới và đánh thức quá khứ. Ngoài việc dùng quân đội xâm chiếm các nước khác trên khắp Châu Âu, hắn còn sử dụng riêng một đạo quân chuyên săn tìm các bảo vật quí giá để tìm hiểu những sức mạnh kỳ diệu từ truyền thuyết. Liệu indy có tìm được chiếc cốc thánh và ngăn chặn được âm mưu của Hitler?

George Lucas
Executive Producer
George Lucas
Characters
John Williams
Original Music Composer
Tom Stoppard
Dialogue

Video17Indiana Jones và Cuộc Thập Tự Chinh Cuối Cùng

10 Things You Didn't Know About IndianaJones and the Last Crusade
Paramount Movies Trailer
Trailer
Deleted Scene
12 Behind the Scenes Facts about Indiana Jones and The Last Crusade
Movie Clip - He Chose Poorly
Movie Clip - I've Lost Him
Movie Clip - Tank Battle
Movie Clip - An Army of Birds

Backdrops27Indiana Jones và Cuộc Thập Tự Chinh Cuối Cùng

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast63Indiana Jones và Cuộc Thập Tự Chinh Cuối Cùng

Harrison Ford

Harrison Ford

Indiana Jones

Sean Connery

Sean Connery

Henry Jones

Denholm Elliott

Denholm Elliott

Marcus Brody

Alison Doody

Alison Doody

Elsa Schneider

Julian Glover

Julian Glover

Walter Donovan

River Phoenix

River Phoenix

Young Indy

RE

Robert Eddison

Grail Knight

Crew65Indiana Jones và Cuộc Thập Tự Chinh Cuối Cùng

George Lucas

George Lucas

Executive Producer

George Lucas

George Lucas

Characters

John Williams

John Williams

Original Music Composer

Tom Stoppard

Tom Stoppard

Dialogue

Joanna Johnston

Joanna Johnston

Costume Design

Philip Kaufman

Philip Kaufman

Characters

Frank Marshall

Frank Marshall

Executive Producer

Frank Marshall

Frank Marshall

Second Unit Director

Douglas Slocombe

Douglas Slocombe

Director of Photography

Ben Burtt

Ben Burtt

Sound Designer

Robert Watts

Robert Watts

Producer

Recommendations21Indiana Jones và Cuộc Thập Tự Chinh Cuối Cùng

Similar20Indiana Jones và Cuộc Thập Tự Chinh Cuối Cùng

Người Nhện 2

Người Nhện 2

Jun 25, 2004

7,3
Xác Ướp

Xác Ướp

Apr 16, 1999

6,9
Ma Trận

Ma Trận

Mar 30, 1999

8,2
Đặc Vụ Áo Đen 2

Đặc Vụ Áo Đen 2

Jul 03, 2002

6,4
Chiến Binh Thứ 13

Chiến Binh Thứ 13

Aug 13, 1999

6,7
Siêu Nhân

Siêu Nhân

Dec 14, 1978

7,1
The Thief Lord

The Thief Lord

Jan 04, 2006

5,9
Siêu Nhân 3

Siêu Nhân 3

Jun 17, 1983

5,5
Rabbit-Proof Fence

Rabbit-Proof Fence

Feb 04, 2002

6,9
Timeline

Timeline

Nov 26, 2003

5,7
Anh Em Super Mario

Anh Em Super Mario

May 28, 1993

4,4
Tim Rồng

Tim Rồng

May 31, 1996

6,5
Romper Stomper

Romper Stomper

Mar 05, 1992

6,6
Iron Sky

Iron Sky

Apr 04, 2012

5,7
King Solomon's Mines

King Solomon's Mines

Nov 22, 1985

5,5