Kế hoạch Phi Ưng

Kế hoạch Phi Ưng (1991)

07/02/19911h 46m

Overview

Một mật vụ bắt đầu tiến hành nhiệm vụ lớn nhất từ trước đến nay của mình: tìm số vàng mà Đức Quốc xã đã chôn tại sa mạc Sahara trong Thế chiến II.

Jackie Chan
Screenplay
Jackie Chan
Director
Jackie Chan
Choreographer
Arthur Wong Ngok-Tai
Director of Photography
Edward Tang
Screenplay
Raymond Chow Man-Wai
Executive Producer
Original Title
飛鷹計劃
Status
Released
Original Language
Budget
-
Revenue
-
Socials
Countries
Companies
Orange Sky Golden Harvest
Armour of God Collection
Part of the Armour of God Collection

Armour of God Collection
12 Con giáp
Kế hoạch Phi Ưng

Video3Kế hoạch Phi Ưng

Armour of God 2: Operation Condor - Clip with Classic English Dub
Armour of God 2: Operation Condor (1991) ORIGINAL TRAILER [HD 1080p]
[Trailer] 飛鷹計劃( Armour Of God II ) - Restored Version

Backdrops7Kế hoạch Phi Ưng

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast25Kế hoạch Phi Ưng

Jackie Chan

Jackie Chan

Jackie / Asian Hawk / Asian Condor

Vincent Lyn

Vincent Lyn

Mark / Adolf's Guard #3

Božidar Smiljanić

Božidar Smiljanić

Baron Bannon (Duke Scapio)

Aldo Sambrell

Aldo Sambrell

Adolf (Alfredo Brel Sánchez)

Ken Lo

Ken Lo

Adolf's Guard #1

Winston Ellis

Winston Ellis

Adolf's Guard #3

Crew9Kế hoạch Phi Ưng

Jackie Chan

Jackie Chan

Screenplay

Jackie Chan

Jackie Chan

Director

Jackie Chan

Jackie Chan

Choreographer

Arthur Wong Ngok-Tai

Arthur Wong Ngok-Tai

Director of Photography

Edward Tang

Edward Tang

Screenplay

Raymond Chow Man-Wai

Raymond Chow Man-Wai

Executive Producer

Rémy Julienne

Rémy Julienne

Choreographer

LH

Leonard Ho

Producer

CB

Chris Babida

Original Music Composer

Recommendations21Kế hoạch Phi Ưng

Kế Hoạch A 2

Kế Hoạch A 2

Aug 19, 1987

7,1
Quán Ăn Lưu Động

Quán Ăn Lưu Động

Aug 17, 1984

6,9
Kế Hoạch A

Kế Hoạch A

Dec 22, 1983

7,2
Heart of Dragon

Heart of Dragon

Sep 14, 1985

6,8
Tôi Là Ai

Tôi Là Ai

Jan 17, 1998

7,1
Thunderbolt

Thunderbolt

Sep 08, 1995

6,4
12 Con giáp

12 Con giáp

Dec 20, 2012

6,2
The Medallion

The Medallion

Aug 15, 2003

5,6
Túy quyền

Túy quyền

Oct 05, 1978

7,3
Tiểu Sư Phụ

Tiểu Sư Phụ

Feb 09, 1980

6,9
Song Long Hội

Song Long Hội

Jan 15, 1992

6,8
Đảo lửa

Đảo lửa

Mar 28, 1990

6,1
Thần Thoại

Thần Thoại

May 11, 2005

6,3

Similar20Kế hoạch Phi Ưng