Kẻ Lạc Đường

Kẻ Lạc Đường (2023)

17/02/20231h 40m

Overview

Cuộc sống đầy đặc quyền được gây dựng tỉ mỉ của một phụ nữ bắt đầu đảo lộn khi hai người lạ xuất hiện tại thị trấn cổ kính vùng ngoại ô của cô.

Original Title
The Strays
Status
Released
Original Language
Budget
-
Revenue
-
Socials
Keywords
-
Companies
The BureauAir Street Films

Video1Kẻ Lạc Đường

Official Trailer

Backdrops5Kẻ Lạc Đường

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast15Kẻ Lạc Đường

Crew16Kẻ Lạc Đường

BB

Byron Broadbent

Art Direction

MJ

Mike Jones

Art Direction

SH

Sophie Hervieu

Set Decoration

FM

Francesca Massariol

Production Design

SC

Saffron Cullane

Costume Design

RW

Rob Watson

Producer

AS

Adam Scarth

Director of Photography

BE

Bean Ellis

Makeup Department Head

JY

Jackie Yau

Set Decoration

Recommendations21Kẻ Lạc Đường

Shadows in Paradise

Shadows in Paradise

Oct 17, 1986

7,2
Romancham

Romancham

Feb 03, 2023

7,9
The Unknown Saint

The Unknown Saint

Jan 01, 2020

6,4
10 Days of a Bad Man

10 Days of a Bad Man

Aug 18, 2023

6,9
7 Women and a Murder

7 Women and a Murder

Dec 25, 2021

5,6
Mở Khóa

Mở Khóa

Feb 17, 2023

7,5
Terrifier

Terrifier

Aug 09, 2011

6,2
I Am the Abyss

I Am the Abyss

Oct 27, 2022

5,8
Iratta

Iratta

Feb 03, 2023

6,2
One Day in the Haram

One Day in the Haram

Sep 30, 2017

7,8
Yutha Satham

Yutha Satham

Mar 18, 2022

6,5
Iravin Nizhal

Iravin Nizhal

Jul 15, 2022

4,7
Blood

Blood

Jan 12, 2023

6,9