Kẻ Ở Nhờ Kỳ Dị

Kẻ Ở Nhờ Kỳ Dị (2004)

15/10/20041h 28m

Overview

Tae Soek ngày thường làm nghề phát truyền đơn, còn dán cả lên ở khoá cửa nhà người ta, buổi tối anh đi kiểm tra nếu tờ đơn không bị bỏ xuống thì lẻn vào nhà và xem đó như là nhà của mình. Một ngày, anh đến ngôi nhà của Seon Hwa, chồng của cô luôn ngược đãi và hành hạ cô còn không cho Seon Hwa đi ra khỏi nhà. Tae Soek nhìn thấy tờ đơn vẫn còn trên khoá cửa nên đã đột nhập vào mà không biết Seon Hwa bị nhốt bên trong. Seon Hwa phát hiện có người, còn Tae Soek bỏ đi rồi quay lại thì thấy hình ảnh chồng Seon Hwa hành hạ cô. Tae Soek bèn dùng gậy đáng gold dạy cho chồng Seon Hwa một trận rồi dắt Seon Hwa bỏ trốn. Cả hai cùng trải qua những tháng ngày lén lút sống trong căn nhà của người khác...

Kim Ki-duk
Screenplay
Kim Ki-duk
Director
Kim Ki-duk
Producer
Choi Yong-bae
Executive Producer
Jang Seong-baek
Director of Photography

Video1Kẻ Ở Nhờ Kỳ Dị

3 iron trailer

Backdrops6Kẻ Ở Nhờ Kỳ Dị

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast28Kẻ Ở Nhờ Kỳ Dị

Jae Hee

Jae Hee

Tae-suk

Ju Jin-mo

Ju Jin-mo

Detective Jo

LJ

Lee Ju-seok

Son of Old Man

LM

Lee Mi-suk

Daughter-in-law of Old Man

Park Ji-a

Park Ji-a

Jee-ah

Crew11Kẻ Ở Nhờ Kỳ Dị

Kim Ki-duk

Kim Ki-duk

Screenplay

Kim Ki-duk

Kim Ki-duk

Director

Kim Ki-duk

Kim Ki-duk

Producer

CY

Choi Yong-bae

Executive Producer

JS

Jang Seong-baek

Director of Photography

JJ

Jung Jin-wook

Sound Designer

S

Slvian

Original Music Composer

AC

Art Chungsol

Production Design

MS

Michio Suzuki

Executive Producer

Recommendations21Kẻ Ở Nhờ Kỳ Dị

Tiểu Đảo

Tiểu Đảo

Apr 22, 2000

7
Time

Time

Jun 30, 2006

6,9
Cánh Cung

Cánh Cung

May 12, 2005

6,9
Pietà

Pietà

Sep 05, 2012

7,1
Windstruck

Windstruck

Jun 03, 2004

7,2
Sứ Mệnh Ám Sát

Sứ Mệnh Ám Sát

Jul 22, 2015

7,4
Samaritan Girl

Samaritan Girl

Mar 05, 2004

6,9
Breath

Breath

Apr 26, 2007

6,7
Bad Guy

Bad Guy

Nov 11, 2001

6,6
Kẻ Săn Đuổi

Kẻ Săn Đuổi

Feb 14, 2008

7,8
The Net

The Net

Oct 06, 2016

7,4
Quý Ông Báo Thù

Quý Ông Báo Thù

Mar 29, 2002

7,5
Moebius

Moebius

Sep 05, 2013

6,7
Dolls

Dolls

Oct 12, 2002

7,6
Sát Thủ Vô Danh

Sát Thủ Vô Danh

Aug 04, 2010

7,7
Đại Thủy Chiến

Đại Thủy Chiến

Jul 30, 2014

7,1
Thiện, Ác, Quái

Thiện, Ác, Quái

Jul 16, 2008

7,2

Similar20Kẻ Ở Nhờ Kỳ Dị

Scales

Scales

Nov 27, 2020

10
Belle de jour

Belle de jour

May 24, 1967

7,4
Lốc Xoáy

Lốc Xoáy

May 10, 1996

6,5
The Thin Man

The Thin Man

May 25, 1934

7,5
Gisela

Gisela

Jun 27, 2005

5,1
Mahogany

Mahogany

Oct 08, 1975

5,8
Underground

Underground

Jul 01, 1928

6,7
鬼婆

鬼婆

Nov 21, 1964

7,7
The Promise

The Promise

Dec 02, 2016

7
Tierra

Tierra

May 20, 1996

6,9
¡Átame!

¡Átame!

Jan 22, 1990

6,9
Belle Époque

Belle Époque

Dec 04, 1992

6,7
Only the Lonely

Only the Lonely

May 24, 1991

6
Return to Me

Return to Me

Apr 07, 2000

6,6
Irma la Douce

Irma la Douce

Jun 05, 1963

7,4
Indochine

Indochine

Apr 15, 1992

7,1