Khi Hart Ra Tay

Khi Hart Ra Tay (2023)

22/02/20231h 25m

Overview

Kevin Hart - thủ vai một phiên bản của chính anh ta - đang thực hiện nhiệm vụ bất chấp tử thần để trở thành một ngôi sao hành động. Và với một chút trợ giúp từ John Travolta, Nathalie Emmanuel và Josh Hartnett - anh ta có thể thành công hay không?

Kevin Hart
Executive Producer
Linda Favila
Co-Executive Producer
Alex Orr
Line Producer
Jeff Clanagan
Executive Producer
Eric Appel
Director
Original Title
Die Hart
Status
Released
Original Language
Budget
-
Revenue
-
Socials
Keywords
-
Companies
HartBeat Productions

Video1Khi Hart Ra Tay

Die Hart | Official Trailer | Prime Video ZA

Backdrops6Khi Hart Ra Tay

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast22Khi Hart Ra Tay

Kevin Hart

Kevin Hart

Kevin Hart

John Travolta

John Travolta

Ron Wilcox

Jean Reno

Jean Reno

Claude Van De Velde

Brandon Quinn

Brandon Quinn

Danny Morrison

Crew11Khi Hart Ra Tay

Kevin Hart

Kevin Hart

Executive Producer

LF

Linda Favila

Co-Executive Producer

AO

Alex Orr

Line Producer

JC

Jeff Clanagan

Executive Producer

Eric Appel

Eric Appel

Director

TC

Tripper Clancy

Executive Producer

DS

David Swinburne

Production Supervisor

Recommendations21Khi Hart Ra Tay