Kỷ Niệm 20 Năm Harry Potter: Trở Lại Hogwarts

Kỷ Niệm 20 Năm Harry Potter: Trở Lại Hogwarts (2022)

01/01/20221h 43m

Overview

Dàn diễn viên của cả 8 phần phim Harry Potter tái ngộ để mừng kỉ niệm năm thứ 20 của phim đầu tiên trong cả thương hiệu, Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thủy.

David Heyman
Executive Producer
Ed Wild
Director of Photography
Charlie Mole
Original Music Composer
Carol Donovan
Executive Producer
Eran Creevy
Director
Ashley Edens
Executive Producer
Original Title
Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts
Status
Released
Original Language
Budget
-
Revenue
-
Socials

Video5Kỷ Niệm 20 Năm Harry Potter: Trở Lại Hogwarts

Daniel Radcliffe, Emma Watson, & Rupert Grint On When They Met
Where The Magic Began
Official Trailer
First Look Teaser
Official Teaser

Backdrops14Kỷ Niệm 20 Năm Harry Potter: Trở Lại Hogwarts

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast25Kỷ Niệm 20 Năm Harry Potter: Trở Lại Hogwarts

Crew24Kỷ Niệm 20 Năm Harry Potter: Trở Lại Hogwarts

David Heyman

David Heyman

Executive Producer

EW

Ed Wild

Director of Photography

CM

Charlie Mole

Original Music Composer

CD

Carol Donovan

Executive Producer

Eran Creevy

Eran Creevy

Director

AE

Ashley Edens

Executive Producer

DS

Dan Sacks

Producer

Ashley Wallen

Ashley Wallen

Choreographer

SB

Sam Bridger

Executive Producer

ED

Edgar Dubrovsky

Director of Photography

SF

Simon Fanthorpe

Director of Photography

MC

Marisa Clifford

Executive Producer

Recommendations21Kỷ Niệm 20 Năm Harry Potter: Trở Lại Hogwarts

Similar20Kỷ Niệm 20 Năm Harry Potter: Trở Lại Hogwarts