Lãng Mạn và Tội Ác

Lãng Mạn và Tội Ác (1993)

09/09/19932h 0m

Overview

Clarence kết hôn với cô gái điếm Alabama, ăn trộm cocaine từ tay ma cô và cố gắng bán nó ở Hollywood, trong khi chủ sở hữu của cô ấy cố gắng đòi lại.

Suzanne Crowley
Casting Associate
Hans Zimmer
Original Music Composer
James J. Murakami
Art Direction
Tony Scott
Director

Video3Lãng Mạn và Tội Ác

Arrow Trailer
Original US Trailer
International Trailer

Backdrops23Lãng Mạn và Tội Ác

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast40Lãng Mạn và Tội Ác

Christian Slater

Christian Slater

Clarence Worley

Patricia Arquette

Patricia Arquette

Alabama Whitman

Michael Rapaport

Michael Rapaport

Dick Ritchie

Bronson Pinchot

Bronson Pinchot

Elliot Blitzer

Gary Oldman

Gary Oldman

Drexl Spivey

Dennis Hopper

Dennis Hopper

Clifford Worley

Christopher Walken

Christopher Walken

Vincenzo Coccotti

Tom Sizemore

Tom Sizemore

Cody Nicholson

Crew74Lãng Mạn và Tội Ác

Suzanne Crowley

Suzanne Crowley

Casting Associate

Hans Zimmer

Hans Zimmer

Original Music Composer

Tony Scott

Tony Scott

Director

Jeffrey L. Kimball

Jeffrey L. Kimball

Director of Photography

Bob Weinstein

Bob Weinstein

Executive Producer

Harvey Weinstein

Harvey Weinstein

Executive Producer

MV

Mary Vernieu

Casting Associate

Gary Barber

Gary Barber

Producer

Recommendations21Lãng Mạn và Tội Ác

Stones

Stones

Feb 08, 2002

6,2
Blinded

Blinded

Jun 27, 1997

4,1
Fish People

Fish People

Aug 03, 2001

4
Salto al vacío

Salto al vacío

Mar 03, 1995

6,8
Alone, at Last!

Alone, at Last!

Aug 19, 1994

5
Blame

Blame

Sep 21, 2021

5,9
Small World

Small World

May 13, 2003

6,5
Asfalto

Asfalto

Feb 04, 2000

6,5
800 Bullets

800 Bullets

Oct 18, 2002

6
The Beauty of Vice

The Beauty of Vice

Jan 06, 1986

7
Jackie Brown

Jackie Brown

Dec 25, 1997

7,4
Curdled

Curdled

Sep 06, 1996

5,8
The Red Squirrel

The Red Squirrel

Apr 21, 1993

6,6
Mondays in the Sun

Mondays in the Sun

Sep 27, 2002

7,2

Similar20Lãng Mạn và Tội Ác

Tristan & Isolde

Tristan & Isolde

Apr 07, 2006

6,7
10

10

Oct 05, 1979

5,6
Forbrydelsens element

Forbrydelsens element

May 18, 1984

6,5
Young Guns II

Young Guns II

Aug 01, 1990

6,5
The Four Feathers

The Four Feathers

Sep 08, 2002

6,6
Broken Arrow

Broken Arrow

Feb 09, 1996

6
S.W.A.T.

S.W.A.T.

Aug 08, 2003

6,1
The Good Son

The Good Son

Sep 24, 1993

6,8
The Faculty

The Faculty

Dec 25, 1998

6,5
Witness

Witness

Feb 08, 1985

7,1
11:14

11:14

Sep 05, 2003

6,8
S1m0ne

S1m0ne

Aug 23, 2002

5,9
Tesis

Tesis

Apr 11, 1996

7,4
Bound

Bound

Sep 13, 1996

7,2
High School High

High School High

Oct 25, 1996

5,5
The Last Boy Scout

The Last Boy Scout

Mar 19, 1991

6,8
Loài Ác Độc

Loài Ác Độc

Jul 07, 1995

5,9
Mad Điên: Đón Bão

Mad Điên: Đón Bão

Jun 29, 1985

6,2