Ngày Của Mẹ

Ngày Của Mẹ (2023)

24/05/20231h 34m

Overview

Khi cậu con trai mà cô chưa từng gặp bị bắt cóc, cựu đặc vụ Nina phải dùng đến những kỹ năng chết chóc để cứu cậu về nhà bằng mọi giá.

Jacek Podgórski
Director of Photography
Jacek Podgórski
Camera Operator
Małgorzata Fogel-Gabryś
Executive Producer
Original Title
Dzień Matki
Status
Released
Original Language
Budget
-
Revenue
-
Socials
Countries
Companies
Akson Studio

Video1Ngày Của Mẹ

Mother's Day (Dzień Matki ) 2023 Trailer  Netflix YouTube | Action Drama Movie

Backdrops6Ngày Của Mẹ

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast62Ngày Của Mẹ

Crew20Ngày Của Mẹ

Recommendations20Ngày Của Mẹ

Similar20Ngày Của Mẹ

Double Dragon

Double Dragon

Nov 04, 1994

4,4
Kung Fu Gấu Trúc

Kung Fu Gấu Trúc

Jun 04, 2008

7,2
Người Đỡ Đạn

Người Đỡ Đạn

Apr 23, 2004

7,4
Operation Cobra

Operation Cobra

Dec 05, 1997

4,1
功夫無敵

功夫無敵

Sep 12, 2007

5
The Devil's Candy

The Devil's Candy

Mar 17, 2017

6,3
Bí Mật Ánh Dương

Bí Mật Ánh Dương

May 23, 2007

7,1
Some Dogs Bite

Some Dogs Bite

Oct 01, 2010

6
El Quiebre

El Quiebre

Dec 06, 2022

7,3
Cidade dos Homens

Cidade dos Homens

Aug 31, 2007

7,1
Không Ai Biết

Không Ai Biết

Aug 07, 2004

8