Ngày Thứ 6

Ngày Thứ 6 (2000)

17/11/20002h 3m

Overview

Phim lấy bối cảnh của tương lai sắp tới, khi mà con người đã nắm vững quy trình nhân bản. Con người có thể nhân bản mọi sinh vật dù sống hay đã chết. Nhưng việc nhân bản con người là điều luôn bị cấm kị. Tuy nhiên, một nhóm người có âm mưu đen tối vẫn lén lút thực hiện công việc đó.

Harry Cohen
Sound Effects Editor
Daniel Petrie Jr.
Executive Producer
Trevor Rabin
Original Music Composer
Original Title
The 6th Day
Status
Released
Original Language
Budget
$82,000,000
Revenue
$96,085,477
Socials
Companies
Phoenix Pictures

Video1Ngày Thứ 6

THE 6TH DAY Trailer (2000) | Arnold Schwarzenegger

Backdrops11Ngày Thứ 6

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast62Ngày Thứ 6

Michael Rapaport

Michael Rapaport

Hank Morgan

Tony Goldwyn

Tony Goldwyn

Michael Drucker

Michael Rooker

Michael Rooker

Robert Marshall

Sarah Wynter

Sarah Wynter

Talia Elsworth

Wendy Crewson

Wendy Crewson

Natalie Gibson

Rodney Rowland

Rodney Rowland

P. Wiley (as Rod Rowland)

Ken Pogue

Ken Pogue

Speaker Day

Crew140Ngày Thứ 6

Harry Cohen

Harry Cohen

Sound Effects Editor

DPJ

Daniel Petrie Jr.

Executive Producer

Trevor Rabin

Trevor Rabin

Original Music Composer

Scott Martin Gershin

Scott Martin Gershin

Sound Effects Editor

Jeff Dawn

Jeff Dawn

Makeup Department Head

MJA

M. James Arnett

Second Unit Director

DH

Doug Hardwick

Art Direction

James D. Bissell

James D. Bissell

Production Design

SH

Sean Haworth

Assistant Art Director

Recommendations21Ngày Thứ 6

Collateral Damage

Collateral Damage

Feb 06, 2002

5,7
Kẻ Xóa Sổ

Kẻ Xóa Sổ

Jun 21, 1996

6
Last Action Hero

Last Action Hero

Jun 18, 1993

6,4
End of Days

End of Days

Nov 24, 1999

6
Junior

Junior

Nov 22, 1994

5,2
Twins

Twins

Dec 08, 1988

6
Red Heat

Red Heat

Jun 17, 1988

6,2
Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Jun 01, 1990

7,3
Raw Deal

Raw Deal

Jun 06, 1986

5,8
Commando

Commando

Oct 03, 1985

6,7
Conan the Barbarian

Conan the Barbarian

Apr 02, 1982

6,8
Hercules in New York

Hercules in New York

Feb 23, 1970

4,1
Cheo Leo Vách Núi

Cheo Leo Vách Núi

May 28, 1993

6,5
Conan the Destroyer

Conan the Destroyer

Jun 29, 1984

6,1
Judge Dredd

Judge Dredd

Jun 30, 1995

5,8
Broken Arrow

Broken Arrow

Feb 09, 1996

6

Similar20Ngày Thứ 6

K-PAX

K-PAX

Oct 22, 2001

7,2
Blown Away

Blown Away

Jul 01, 1994

6,2
The Good German

The Good German

Dec 15, 2006

5,7
Cỗ Máy Tội Phạm

Cỗ Máy Tội Phạm

Dec 19, 1971

8,2
Con Số May Mắn

Con Số May Mắn

Feb 24, 2006

7,5
Thành Phố Tội Ác

Thành Phố Tội Ác

Apr 01, 2005

7,4
Star Trek: Nemesis

Star Trek: Nemesis

Dec 13, 2002

6,3
Hồn Ma

Hồn Ma

Jul 13, 1990

7,2
Metropolis

Metropolis

Feb 06, 1927

8,2
12 Con Khỉ

12 Con Khỉ

Dec 29, 1995

7,6
Sao Hỏa Tấn Công!

Sao Hỏa Tấn Công!

Dec 13, 1996

6,4
Kẻ Mất Trí Nhớ

Kẻ Mất Trí Nhớ

Oct 11, 2000

8,2
Chuyên án Miami

Chuyên án Miami

Jul 27, 2006

6
Ngọa Hổ Tàng Long

Ngọa Hổ Tàng Long

Jul 06, 2000

7,4
Chúa Tể Akira

Chúa Tể Akira

Jul 16, 1988

7,9
Bản Tin Chết

Bản Tin Chết

Apr 20, 2022

5,5