Ngọn Cờ Cha Ông

Ngọn Cờ Cha Ông (2006)

Họ chiến đấu cho đất nước của họ nhưng họ chết vì bạn bè của họ.

18/10/20062h 15m

Overview

Tháng 2 năm 1945, Đại chiến thế giới lần thứ hai đang ở trong giai đoạn quyết liệt nhất. Lúc này, phe Đồng minh gần như đã giành thắng lợi ở mặt trận châu Âu, song cuộc chiến ở khu vực Thái Bình Dương vẫn tiếp tục diễn ra căng thẳng với sự hiện diện của phát xít Nhật. Một trong những trận đánh quan trọng và đẫm máu nhất đã diễn ra ở đảo Iwo Jima của Nhật Bản. Sau nhiều ngày giao tranh ác liệt, quân đội Mỹ đã đánh tan đạo quân của phát xít Nhật cố thủ tại đây. Trận chiến kết thúc với một hình ảnh đi vào lịch sử: 5 lính thủy đánh bộ và một bác sĩ hải quân Mỹ dựng ngọn cờ Mỹ trên đỉnh núi Suribachi, báo hiệu chiến thắng cho quân Đồng minh.

Clint Eastwood
Original Music Composer
Henry Bumstead
Production Design
Adrian Gorton
Set Designer
Original Title
Flags of Our Fathers
Status
Released
Original Language
Budget
$90,000,000
Revenue
$65,900,249
Socials
Clint Eastwood's Iwo Jima Collection
Part of the Clint Eastwood's Iwo Jima Collection

Video1Ngọn Cờ Cha Ông

Flags of Our Fathers (2006) Original Trailer [FHD]

Backdrops8Ngọn Cờ Cha Ông

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast38Ngọn Cờ Cha Ông

Ryan Phillippe

Ryan Phillippe

John 'Doc' Bradley

Adam Beach

Adam Beach

Corporal Ira Hayes

Jesse Bradford

Jesse Bradford

Corporal Rene Gagnon

John Benjamin Hickey

John Benjamin Hickey

Sergeant Keyes Beech

John Slattery

John Slattery

Bud Gerber

Barry Pepper

Barry Pepper

Sergeant Mike Strank

Jamie Bell

Jamie Bell

Private Ralph Ignatowski

Paul Walker

Paul Walker

Sergeant Hank Hansen

Robert Patrick

Robert Patrick

Colonel Chandler Johnson

Neal McDonough

Neal McDonough

Captain Dave Severance

Crew63Ngọn Cờ Cha Ông

Clint Eastwood

Clint Eastwood

Original Music Composer

Henry Bumstead

Henry Bumstead

Production Design

AG

Adrian Gorton

Set Designer

BA

Bub Asman

Supervising Sound Editor

Paul Haggis

Paul Haggis

Screenplay

Tom Stern

Tom Stern

Director of Photography

Deborah Hopper

Deborah Hopper

Costume Design

RCG

Richard C. Goddard

Set Decoration

Recommendations21Ngọn Cờ Cha Ông

Alice's Restaurant

Alice's Restaurant

Aug 20, 1969

6,3
Domingo and the Mist

Domingo and the Mist

Feb 15, 2023

5,6
We Were Soldiers

We Were Soldiers

Mar 01, 2002

7,1
Dead of Winter

Dead of Winter

Feb 06, 1987

6,1
The Novelist’s Film

The Novelist’s Film

Apr 21, 2022

6,2
Điệp Vụ Valkyrie

Điệp Vụ Valkyrie

Dec 25, 2008

6,9
Diều Hâu Gãy Cánh

Diều Hâu Gãy Cánh

Dec 28, 2001

7,4
Coup de Torchon

Coup de Torchon

Nov 04, 1981

7
Target

Target

Nov 08, 1985

6,1
Valley of Love

Valley of Love

Jun 17, 2015

5,9
Windtalkers

Windtalkers

Jun 14, 2002

6,2
Defiance

Defiance

Dec 31, 2008

6,8
Nhà Ái Quốc

Nhà Ái Quốc

Jun 28, 2000

7,2
Godland

Godland

Dec 01, 2022

6,9
Get Rich or Die Tryin'

Get Rich or Die Tryin'

Nov 09, 2005

6,8

Similar20Ngọn Cờ Cha Ông