Người Đàn Bà Áo Đen

Người Đàn Bà Áo Đen (2012)

03/02/20121h 35m

Overview

Một luật sư được chỉ định đi đến một ngôi làng để xem xét ngôi nhà của một người phụ nữ vừa qua đời. Anh ta phát hiện ra linh hồn của cùng một người phụ nữ và biết rằng cô ta đang giết những đứa trẻ trong làng.

Tim Maurice-Jones
Director of Photography
Marco Beltrami
Original Music Composer
Paul Ritchie
Co-Producer
Kave Quinn
Production Design
Original Title
The Woman in Black
Status
Released
Original Language
Budget
$17,000,000
Revenue
$127,730,736
Socials
Loạt phim Người Đàn Bà Áo Đen
Part of the Loạt phim Người Đàn Bà Áo Đen

Video2Người Đàn Bà Áo Đen

The Woman in Black / Official TV Spot - 'Mother's Scorn' (HD)
The Woman In Black / Official Trailer (2012) HD

Backdrops12Người Đàn Bà Áo Đen

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast27Người Đàn Bà Áo Đen

Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe

Arthur Kipps

Ciarán Hinds

Ciarán Hinds

Mr. Daily

Janet McTeer

Janet McTeer

Mrs. Daily

Liz White

Liz White

Jennet Humfrye

Tim McMullan

Tim McMullan

Mr. Jerome

Mary Stockley

Mary Stockley

Mrs. Fisher

Roger Allam

Roger Allam

Mr. Bentley

Crew73Người Đàn Bà Áo Đen

TM

Tim Maurice-Jones

Director of Photography

Marco Beltrami

Marco Beltrami

Original Music Composer

PR

Paul Ritchie

Co-Producer

KQ

Kave Quinn

Production Design

JW

Jeremy Woodhead

Hair Designer

JW

Jeremy Woodhead

Makeup Designer

TS

Tom Sayers

Sound Effects Editor

GD

Gillian Dodders

Supervising Dialogue Editor

HA

Hugo Adams

Foley Editor

BB

Ben Barker

Supervising Sound Editor

GE

Guy East

Executive Producer

NS

Nigel Sinclair

Executive Producer

Paul Ghirardani

Paul Ghirardani

Supervising Art Director

Recommendations21Người Đàn Bà Áo Đen

Similar20Người Đàn Bà Áo Đen