Người Dơi: Kỵ Sĩ Bóng Đêm Trỗi Dậy

Người Dơi: Kỵ Sĩ Bóng Đêm Trỗi Dậy (2012)

Kết thúc một huyền thoại.

16/07/20122h 45m

Overview

Sau 8 năm kể từ ngày người dơi nhận trách nhiệm giết người thay cho Dent, Bane - một kẻ cầm đầu khủng bố mới xuất hiện và đàn áp Gotham. Và một lần nữa Hiệp sĩ bóng đêm đã trở lại để bảo vệ thành phố từng săn lùng anh như kẻ thù.

Hans Zimmer
Original Music Composer
Kỵ Sĩ Bóng Đêm
Part of the Kỵ Sĩ Bóng Đêm

Video9Người Dơi: Kỵ Sĩ Bóng Đêm Trỗi Dậy

Official 4K Trailer
Best of Bane
Do You Feel In Charge? Clip
Game Day Destruction
Digital Trailer
Official Trailer #4
Official Trailer #3
Official Trailer #2
Official Teaser Trailer

Backdrops49Người Dơi: Kỵ Sĩ Bóng Đêm Trỗi Dậy

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast160Người Dơi: Kỵ Sĩ Bóng Đêm Trỗi Dậy

Christian Bale

Christian Bale

Bruce Wayne / Batman

Michael Caine

Michael Caine

Alfred Pennyworth

Gary Oldman

Gary Oldman

James Gordon

Anne Hathaway

Anne Hathaway

Selina Kyle / Catwoman

Marion Cotillard

Marion Cotillard

Miranda Tate / Talia al Ghul

Morgan Freeman

Morgan Freeman

Lucius Fox

Matthew Modine

Matthew Modine

Peter Foley

Crew543Người Dơi: Kỵ Sĩ Bóng Đêm Trỗi Dậy

Hans Zimmer

Hans Zimmer

Original Music Composer

Jonathan Nolan

Jonathan Nolan

Screenplay

Emma Thomas

Emma Thomas

Producer

Wally Pfister

Wally Pfister

Director of Photography

Wally Pfister

Wally Pfister

Camera Operator

Bob Kane

Bob Kane

Characters

Lee Smith

Lee Smith

Editor

PY

Patty York

Makeup Artist

Recommendations21Người Dơi: Kỵ Sĩ Bóng Đêm Trỗi Dậy

Similar20Người Dơi: Kỵ Sĩ Bóng Đêm Trỗi Dậy

Kẻ Xóa Sổ

Kẻ Xóa Sổ

Jun 21, 1996

6
The Avengers

The Avengers

Aug 13, 1998

4,4
Mặt Nạ Zorro

Mặt Nạ Zorro

Jul 16, 1998

6,5
Nacho Libre

Nacho Libre

Jun 16, 2006

6,4
Conan the Barbarian

Conan the Barbarian

Apr 02, 1982

6,8
Double Team

Double Team

Apr 04, 1997

5,1
Bordello of Blood

Bordello of Blood

Aug 16, 1996

5,9
Apt Pupil

Apt Pupil

Oct 23, 1998

6,5
The Crow: Salvation

The Crow: Salvation

Jan 23, 2000

5,4
Mãnh Long Quá Giang

Mãnh Long Quá Giang

Jun 01, 1972

7,4
Hiệp Sĩ Mù

Hiệp Sĩ Mù

Feb 14, 2003

5,2
The Crow

The Crow

May 11, 1994

7,5
Murder at 1600

Murder at 1600

Apr 18, 1997

6,1