Nhà Tù Shawshank

Nhà Tù Shawshank (1994)

Sợ hãi tất bị giam cầm. Hy vọng tất được tự do.

23/09/19942h 22m

Overview

Nhà tù Shawshank kể về Andrew, một nhân viên nhà băng, bị kết án chung thân sau khi giết vợ và nhân tình của cô. Anh một mực cho rằng mình bị oan. Andy bị đưa tới nhà tù Shawshank. Tại đây, thế giới ngầm của các phạm nhân, sự hà khắc của hệ thống quản giáo xung đột và giành nhau quyền thống trị. Chỉ có các phạm nhân trung lập là bị kẹt ở giữa và có thể bỏ mạng. Làm quen với tay ‘quản lý chợ đen’ Redding, Andy dần thích nghi với cuộc sống tại Shawshank. Song, kế hoạch lớn hơn việc tồn tại ở nhà tù này đang được anh suy tính. Qua con mắt và lời kể của Redding, cuộc vượt ngục vĩ đại này được kể tuần tự cùng một kết thúc bất ngờ

Thomas Newman
Original Music Composer
Thomas Newman
Conductor
Roger Deakins
Director of Photography
Original Title
The Shawshank Redemption
Status
Released
Original Language
Budget
$25,000,000
Revenue
$28,341,469
Socials
Companies
Castle Rock Entertainment

Video6Nhà Tù Shawshank

Trailer
The Shawshank Redemption (1994) original theatrical trailer
The Frank Darabont Collection: The Shawshank Redemption - Go There
The Frank Darabont Collection: The Shawshank Redemption - Music
The Frank Darabont Collection: Shawshank Redemption - I Liked Andy
Peter Fonda on Hope and THE SHAWSHANK REDEMPTION

Backdrops40Nhà Tù Shawshank

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast60Nhà Tù Shawshank

Tim Robbins

Tim Robbins

Andy Dufresne

Morgan Freeman

Morgan Freeman

Ellis Boyd 'Red' Redding

Bob Gunton

Bob Gunton

Warden Norton

Clancy Brown

Clancy Brown

Captain Byron T. Hadley

James Whitmore

James Whitmore

Brooks Hatlen

Mark Rolston

Mark Rolston

Bogs Diamond

Crew147Nhà Tù Shawshank

Thomas Newman

Thomas Newman

Original Music Composer

Thomas Newman

Thomas Newman

Conductor

Roger Deakins

Roger Deakins

Director of Photography

Frank Darabont

Frank Darabont

Screenplay

Terence Marsh

Terence Marsh

Production Design

DVL

David V. Lester

Executive Producer

DVL

David V. Lester

Unit Production Manager

Recommendations21Nhà Tù Shawshank

Similar20Nhà Tù Shawshank

Just Cause

Just Cause

Feb 17, 1995

6,2
Love Story

Love Story

Dec 16, 1970

6,8
Europa

Europa

Jun 27, 1991

7,4
Harlem Nights

Harlem Nights

Nov 17, 1989

6,1
Young Guns II

Young Guns II

Aug 01, 1990

6,5
Death to Smoochy

Death to Smoochy

Mar 28, 2002

5,9
Witness

Witness

Feb 08, 1985

7,1
The Longest Yard

The Longest Yard

May 27, 2005

6,6
Nineteen Eighty-Four

Nineteen Eighty-Four

Nov 09, 1984

6,8
The Last Boy Scout

The Last Boy Scout

Mar 19, 1991

6,8
Cậu Bé Rừng Xanh

Cậu Bé Rừng Xanh

Oct 18, 1967

7,3
Wuthering Heights

Wuthering Heights

Sep 09, 2011

5,9
Conan the Barbarian

Conan the Barbarian

Apr 02, 1982

6,8
Above the Law

Above the Law

Apr 08, 1988

6,1
Kiss the Girls

Kiss the Girls

Sep 29, 1997

6,5