Những Đứa Trẻ To Xác 2

Những Đứa Trẻ To Xác 2 (2013)

Chỉ vì chúng lớn hơn một chút không có nghĩa là chúng đã lớn.

11/07/20131h 41m

Overview

Lenny đã chuyển gia đình trở lại thị trấn nhỏ nơi anh và bạn bè lớn lên. Khoảng thời gian này, những người trưởng thành là những người học các bài học từ những đứa trẻ của họ trong một ngày nổi tiếng là đầy bất ngờ — ngày cuối cùng của năm học.

Rupert Gregson-Williams
Original Music Composer
Barry Bernardi
Executive Producer
Theo van de Sande
Director of Photography
Dennis Dugan
Director
Jennifer M. Gentile
Set Decoration
Original Title
Grown Ups 2
Status
Released
Original Language
Budget
$80,000,000
Revenue
$247,022,278
Socials
Companies
Happy Madison ProductionsSony PicturesColumbia Pictures
Loạt phim Những Đứa Trẻ To Xác
Part of the Loạt phim Những Đứa Trẻ To Xác

Video1Những Đứa Trẻ To Xác 2

GROWN UPS 2 - Official Trailer

Backdrops23Những Đứa Trẻ To Xác 2

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast77Những Đứa Trẻ To Xác 2

Adam Sandler

Adam Sandler

Lenny Feder

Kevin James

Kevin James

Eric Lamonsoff

Chris Rock

Chris Rock

Kurt McKenzie

David Spade

David Spade

Marcus Higgins

Salma Hayek Pinault

Salma Hayek Pinault

Roxanne Chase-Feder

Maya Rudolph

Maya Rudolph

Deanne McKenzie

Maria Bello

Maria Bello

Sally Lamonsoff

Colin Quinn

Colin Quinn

Dickie Bailey

Crew21Những Đứa Trẻ To Xác 2

Rupert Gregson-Williams

Rupert Gregson-Williams

Original Music Composer

BB

Barry Bernardi

Executive Producer

TvdS

Theo van de Sande

Director of Photography

Dennis Dugan

Dennis Dugan

Director

Adam Sandler

Adam Sandler

Producer

Adam Sandler

Adam Sandler

Characters

Allen Covert

Allen Covert

Executive Producer

EL

Ellen Lutter

Costume Design

AO

Aaron Osborne

Production Design

EC

Erin Cochran

Art Direction

Recommendations21Những Đứa Trẻ To Xác 2

Similar20Những Đứa Trẻ To Xác 2

Antz

Antz

Oct 02, 1998

6,1
Mixed Signals

Mixed Signals

Jun 02, 2023

0
洋妞到我家

洋妞到我家

Aug 08, 2014

4,5
Halbe Treppe

Halbe Treppe

Feb 12, 2002

7
Sommersturm

Sommersturm

Sep 02, 2004

6,7
Melinda and Melinda

Melinda and Melinda

Oct 29, 2004

6,2
Dudes

Dudes

Apr 01, 2016

4,5
Kleine Haie

Kleine Haie

Sep 03, 1992

7,3
Madagascar

Madagascar

May 25, 2005

6,9
The Station Agent

The Station Agent

Dec 05, 2003

7,4
Gia Đình Robinsons

Gia Đình Robinsons

Mar 23, 2007

6,9
Summer of 8

Summer of 8

Apr 26, 2016

6,3
SommerHundeSöhne

SommerHundeSöhne

Sep 08, 2005

5,6
Party Monster

Party Monster

Sep 05, 2003

5,8