Những Đứa Trẻ To Xác

Những Đứa Trẻ To Xác (2010)

24/06/20101h 42m

Overview

Phim miêu tả về năm người bạn thân lâu năm từ đội bóng rổ trung học và gia đình họ đoàn tụ nhân ngày nghỉ lễ Quốc khánh sau khi biết rằng thầy của họ đột ngột qua đời.

Rupert Gregson-Williams
Original Music Composer
Steve Koren
Executive Producer
Barry Bernardi
Executive Producer
Theo van de Sande
Director of Photography
Dennis Dugan
Director
Original Title
Grown Ups
Status
Released
Original Language
Budget
$80,000,000
Revenue
$271,430,189
Socials
Companies
Happy Madison ProductionsSony PicturesRelativity MediaColumbia Pictures
Loạt phim Những Đứa Trẻ To Xác
Part of the Loạt phim Những Đứa Trẻ To Xác

Video11Những Đứa Trẻ To Xác

Behind The Scenes: The Cast of Grown Ups (2010)
Grown Ups featurette - At UK & Ireland Cinemas now
Grown Ups clip 'Blue Urine' - At UK & Ireland Cinemas now!
Grown Ups clip 'Skipping Rocks' - At UK & Ireland Cinemas
Grown Ups clip 'Wasted' - At UK & Ireland Cinemas now!
Grown Ups clip 'Bug Zapper' - At UK & Ireland Cinemas now!
Grown Ups clip 'Breast Feeding' - At UK & Ireland Cinemas now!
Trailer C
Official Trailer 2

Backdrops8Những Đứa Trẻ To Xác

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast53Những Đứa Trẻ To Xác

Adam Sandler

Adam Sandler

Lenny Feder

Kevin James

Kevin James

Eric Lamonsoff

Chris Rock

Chris Rock

Kurt McKenzie

David Spade

David Spade

Marcus Higgins

Rob Schneider

Rob Schneider

Rob Hilliard

Salma Hayek Pinault

Salma Hayek Pinault

Roxanne Chase-Feder

Maria Bello

Maria Bello

Sally Lamonsoff

Maya Rudolph

Maya Rudolph

Deanne McKenzie

Ebony Jo-Ann

Ebony Jo-Ann

Mama Ronzoni

Crew24Những Đứa Trẻ To Xác

Rupert Gregson-Williams

Rupert Gregson-Williams

Original Music Composer

SK

Steve Koren

Executive Producer

BB

Barry Bernardi

Executive Producer

TvdS

Theo van de Sande

Director of Photography

Dennis Dugan

Dennis Dugan

Director

Adam Sandler

Adam Sandler

Producer

Allen Covert

Allen Covert

Executive Producer

PAB

Perry Andelin Blake

Production Design

EL

Ellen Lutter

Costume Design

DK

Daryl Kass

Associate Producer

AA

Alan Au

Art Direction

Tim Herlihy

Tim Herlihy

Executive Producer

Recommendations21Những Đứa Trẻ To Xác

Similar20Những Đứa Trẻ To Xác

Kolja

Kolja

May 15, 1996

7,4
Little Riots

Little Riots

Nov 14, 2022

0
Gia Đình Flintstones

Gia Đình Flintstones

May 26, 1994

5,3
Vương Quốc Xe Hơi

Vương Quốc Xe Hơi

Jun 08, 2006

6,9
Madagascar

Madagascar

May 25, 2005

6,9
Casse-Tête Chinois

Casse-Tête Chinois

Dec 04, 2013

6,6
A Month of Sundays

A Month of Sundays

Apr 28, 2016

5,9
The Station Agent

The Station Agent

Dec 05, 2003

7,4
Shallow Hal

Shallow Hal

Nov 01, 2001

6,2
Video Kings

Video Kings

Jan 20, 2007

6,2
The Big Ask

The Big Ask

May 30, 2014

5,3
Dudes

Dudes

Apr 01, 2016

4,5
All Stars

All Stars

May 01, 1997

7,1
As Good as It Gets

As Good as It Gets

Dec 19, 1997

7,4
The Bucket List

The Bucket List

Dec 25, 2007

7,2