Nỗi Ám Ảnh Của Molly

Nỗi Ám Ảnh Của Molly (2015)

09/10/20151h 36m

Overview

Diễn ra nhiều năm sau The Haunting of Molly Hartley, người bây giờ, khi trưởng thành, đã bị một linh hồn ác quỷ ám và phải bị một linh mục sa ngã trừ tà trước khi ma quỷ hoàn toàn chiếm đoạt cô.

Mike Elliott
Producer
Jonathon Cliff
Director of Photography
Craig Sandells
Production Design
Original Title
The Exorcism of Molly Hartley
Status
Released
Original Language
Budget
-
Revenue
-
Socials
Molly Hartley Collection
Part of the Molly Hartley Collection

Video1Nỗi Ám Ảnh Của Molly

The Exorcism of Molly Hartley UNRATED | 20th Century FOX

Backdrops3Nỗi Ám Ảnh Của Molly

backdrop
backdrop
backdrop

Cast9Nỗi Ám Ảnh Của Molly

Sarah Lind

Sarah Lind

Molly Hartley

Devon Sawa

Devon Sawa

Father John Barrow

Gina Holden

Gina Holden

Dr. Laurie Hawthorne

Peter MacNeill

Peter MacNeill

Chaplain Henry Davies

Tom McLaren

Tom McLaren

Father James

Daina Leitold

Daina Leitold

Janet Jones

Julia Arkos

Julia Arkos

Beatrice White

Crew8Nỗi Ám Ảnh Của Molly

Recommendations21Nỗi Ám Ảnh Của Molly

Bên Kia Cánh Cửa

Bên Kia Cánh Cửa

Feb 25, 2016

5,5
Truth or Dare

Truth or Dare

Aug 05, 2012

5,5
Điềm Gỡ 2

Điềm Gỡ 2

Aug 19, 2015

5,9
Bóng Tối

Bóng Tối

May 13, 2016

4,8
We Are What We Are

We Are What We Are

Sep 27, 2013

5,7
Quỷ Ám

Quỷ Ám

Oct 21, 2014

6,5
Nghi Lễ Đóng Đinh

Nghi Lễ Đóng Đinh

Apr 27, 2017

5,7
Quỷ Quyệt 3

Quỷ Quyệt 3

May 28, 2015

6,3
Khu Rừng Tự Sát

Khu Rừng Tự Sát

Jan 07, 2016

5,2
Trò Chơi Gọi Hồn

Trò Chơi Gọi Hồn

Oct 24, 2014

5,2
Yêu Tinh

Yêu Tinh

May 20, 2015

5,2
9 Rưỡi Tối

9 Rưỡi Tối

Sep 10, 2015

6,3
Linh Hồn Báo Thù

Linh Hồn Báo Thù

Jul 01, 2014

6,2
Truy Hồi Ký Ức

Truy Hồi Ký Ức

Oct 01, 2015

5,6

Similar20Nỗi Ám Ảnh Của Molly