Ở Nhà Một Mình 2: Lạc Ở New York

Ở Nhà Một Mình 2: Lạc Ở New York (1992)

19/11/19922h 0m

Overview

Sau khi tình cờ bay đến New York một mình, cậu bé Kevin McCallister nghỉ lại một khách sạn và chặn đứng âm mưu cướp cửa hàng đồ chơi của hai địch thủ cũ.

John Williams
Original Music Composer
Sandy Veneziano
Production Design
Donald B. Woodruff
Set Designer
Loạt phim Ở Nhà Một Mình
Part of the Loạt phim Ở Nhà Một Mình

Video4Ở Nhà Một Mình 2: Lạc Ở New York

Flicks + Sticks | Home Alone 2 "Operation Ho Ho Ho" Ep. 25
Home Alone 2: Lost In New York (1992) Music Video
Trailer
Home Alone 2: Lost In New York - Trailer

Backdrops22Ở Nhà Một Mình 2: Lạc Ở New York

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast75Ở Nhà Một Mình 2: Lạc Ở New York

Macaulay Culkin

Macaulay Culkin

Kevin McCallister

Joe Pesci

Joe Pesci

Harry Lyme

Daniel Stern

Daniel Stern

Marv Murchins

Catherine O'Hara

Catherine O'Hara

Kate McCallister

John Heard

John Heard

Peter McCallister

Devin Ratray

Devin Ratray

Buzz McCallister

HW

Hillary Wolf

Megan McCallister

MES

Maureen Elisabeth Shay

Linnie McCallister

Michael C. Maronna

Michael C. Maronna

Jeff McCallister

Gerry Bamman

Gerry Bamman

Uncle Frank McCallister

Crew161Ở Nhà Một Mình 2: Lạc Ở New York

John Williams

John Williams

Original Music Composer

SV

Sandy Veneziano

Production Design

THI

T.J. Healy II

Location Manager

DH

Duncan Henderson

Executive Producer

MM

Marvin March

Set Decoration

Mark Radcliffe

Mark Radcliffe

Executive Producer

John Hughes

John Hughes

Screenplay

John Hughes

John Hughes

Producer

JM

Julio Macat

Director of Photography

JH

Jay Hurley

Costume Design

Recommendations21Ở Nhà Một Mình 2: Lạc Ở New York

Similar20Ở Nhà Một Mình 2: Lạc Ở New York