Phía Sau Chiến Tuyến

Phía Sau Chiến Tuyến (2001)

30/11/20011h 46m

Overview

Một anh không quân đã nhập ngũ 7 năm, và bắt đầu , cảm thấy bất mãn , nghi ngờ với cái được gọi là "Phục vụ đất nước ".........vì như lời anh nói với tướng Leslie Reigart "Chúng ta không có chiến tranh , đất nước này chưa bao giờ thật sự có chiến tranh cả, đối với tôi bảy năm là quá đủ ...." khi anh xin được Xuất ngủ trở về cuộc sống bình thường.

John Davis
Producer
Stephanie Austin
Executive Producer
Don Davis
Original Music Composer
Tom Karnowski
Unit Production Manager
Wyck Godfrey
Executive Producer
Behind Enemy Lines Collection
Part of the Behind Enemy Lines Collection

Video2Phía Sau Chiến Tuyến

Behind Enemy Lines ≣ 2001 ≣ Trailer
Behind Enemy Lines | #TBT Trailer | 20th Century FOX

Backdrops20Phía Sau Chiến Tuyến

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast44Phía Sau Chiến Tuyến

Owen Wilson

Owen Wilson

Lt. Chris Burnett

Gene Hackman

Gene Hackman

Admiral Leslie McMahon Reigart

Gabriel Macht

Gabriel Macht

Stackhouse

Joaquim de Almeida

Joaquim de Almeida

Admiral Piquet

David Keith

David Keith

Master Chief Tom O'Malley

Olek Krupa

Olek Krupa

Miroslav Lokar

Charles Malik Whitfield

Charles Malik Whitfield

Capt. Rodway, USMC

Geoff Pierson

Geoff Pierson

Admiral Donnelly

Leon Russom

Leon Russom

Ed Burnett

Crew164Phía Sau Chiến Tuyến

John Davis

John Davis

Producer

Stephanie Austin

Stephanie Austin

Executive Producer

Don Davis

Don Davis

Original Music Composer

TK

Tom Karnowski

Unit Production Manager

Wyck Godfrey

Wyck Godfrey

Executive Producer

Craig Berkey

Craig Berkey

Sound Designer

Craig Berkey

Craig Berkey

Supervising Sound Editor

AA

Adam Aldridge

Special Effects Technician

John Moore

John Moore

Director

PL

Patrick Lumb

Supervising Art Director

LM

Ladislav Markic

Set Dressing Artist

GLL

George L. Little

Costume Design

JP

Jim Passon

Color Timer

Recommendations21Phía Sau Chiến Tuyến

Similar20Phía Sau Chiến Tuyến

Young Guns II

Young Guns II

Aug 01, 1990

6,5
The Four Feathers

The Four Feathers

Sep 08, 2002

6,6
Down Periscope

Down Periscope

Mar 01, 1996

6,3
Broken Arrow

Broken Arrow

Feb 09, 1996

6
Theo Gót Rambo

Theo Gót Rambo

May 21, 1993

6,5
Kẻ Xóa Sổ

Kẻ Xóa Sổ

Jun 21, 1996

6
Ngày Dài Nhất

Ngày Dài Nhất

Sep 25, 1962

7,6
Rồng Đen

Rồng Đen

Aug 18, 1995

5,8
The Last Boy Scout

The Last Boy Scout

Mar 19, 1991

6,8
The Avengers

The Avengers

Aug 13, 1998

4,4
Vua Bọ Cạp

Vua Bọ Cạp

Apr 18, 2002

5,6
Bản Đồ Kho Báu

Bản Đồ Kho Báu

Jun 07, 1985

7,5
Mặt Nạ Zorro

Mặt Nạ Zorro

Jul 16, 1998

6,5
Mad Điên: Đón Bão

Mad Điên: Đón Bão

Jun 29, 1985

6,2
Kẻ Nằm Vùng

Kẻ Nằm Vùng

Feb 27, 1997

7,5
Conan the Barbarian

Conan the Barbarian

Apr 02, 1982

6,8