Phố Wall: Ma Lực Đồng Tiền

Phố Wall: Ma Lực Đồng Tiền (2010)

20/09/20102h 13m

Overview

Khi nền kinh tế toàn cầu đang đứng trước bờ vực của thảm họa, một nhà giao dịch trẻ ở Phố Wall hợp tác với cựu chuyên gia hàng đầu của tập đoàn Phố Wall bị thất sủng Gordon Gekko trong một nhiệm vụ hai cấp: Cảnh báo cộng đồng tài chính về sự diệt vong sắp tới và tìm ra ai chịu trách nhiệm cái chết của người cố vấn của thương nhân trẻ tuổi.

Harry Cohen
Sound Effects Designer
Rodrigo Prieto
Director of Photography
Oliver Stone
Director
Oliver Stone
Producer
Ellen Mirojnick
Costume Design
Original Title
Wall Street: Money Never Sleeps
Status
Released
Original Language
Budget
$70,000,000
Revenue
$134,748,021
Socials
Loạt phim Phố Wall
Part of the Loạt phim Phố Wall

Loạt phim Phố Wall
Phố Wall

Video1Phố Wall: Ma Lực Đồng Tiền

Wall Street Money Never Sleeps - Trailer #2 [HD]

Backdrops9Phố Wall: Ma Lực Đồng Tiền

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast31Phố Wall: Ma Lực Đồng Tiền

Michael Douglas

Michael Douglas

Gordon Gekko

Shia LaBeouf

Shia LaBeouf

Jacob Moore

Josh Brolin

Josh Brolin

Bretton James

Carey Mulligan

Carey Mulligan

Winnie Gekko

Frank Langella

Frank Langella

Lewis Zabel

Susan Sarandon

Susan Sarandon

Sylvia Moore

Eli Wallach

Eli Wallach

Julie Steinhardt

Jason Clarke

Jason Clarke

Jack Schwietzer

Alexander Wraith

Alexander Wraith

Jake's friend at club

Crew31Phố Wall: Ma Lực Đồng Tiền

Harry Cohen

Harry Cohen

Sound Effects Designer

Rodrigo Prieto

Rodrigo Prieto

Director of Photography

Oliver Stone

Oliver Stone

Director

Oliver Stone

Oliver Stone

Producer

Ellen Mirojnick

Ellen Mirojnick

Costume Design

CA

Craig Armstrong

Original Music Composer

Kristi Zea

Kristi Zea

Production Design

CA

Christopher Assells

Sound Effects Editor

Recommendations21Phố Wall: Ma Lực Đồng Tiền

Phố Wall

Phố Wall

Dec 10, 1987

7,2
Two Evil Eyes

Two Evil Eyes

Jan 25, 1990

6
Bà Đầm Thép

Bà Đầm Thép

Dec 26, 2011

6,4
Đứa Trẻ Thứ 44

Đứa Trẻ Thứ 44

Mar 15, 2015

6,3
Không Chùn Bước

Không Chùn Bước

Mar 04, 2008

6,7
Chaplin

Chaplin

Dec 17, 1992

7,4
The Descendants

The Descendants

Sep 09, 2011

6,8
Glengarry Glen Ross

Glengarry Glen Ross

Sep 15, 1992

7,4
My Cousin Vinny

My Cousin Vinny

Mar 13, 1992

7,5
Trò Chơi Nguy Hiểm

Trò Chơi Nguy Hiểm

Sep 03, 2009

5,7
Malcolm X

Malcolm X

Nov 18, 1992

7,5
The Bounty Hunter

The Bounty Hunter

Mar 16, 2010

5,8

Similar20Phố Wall: Ma Lực Đồng Tiền

Ocean's Eleven

Ocean's Eleven

Aug 10, 1960

6,4
Cô Dâu Báo Thù 2

Cô Dâu Báo Thù 2

Apr 16, 2004

7,9
An American Pickle

An American Pickle

Jul 26, 2020

5,7
Dính Bầu

Dính Bầu

Jun 01, 2007

6,3
Giờ Cao Điểm 2

Giờ Cao Điểm 2

Aug 03, 2001

6,7
Dan in Real Life

Dan in Real Life

Oct 26, 2007

6,5
Ngọn Cờ Cha Ông

Ngọn Cờ Cha Ông

Oct 18, 2006

6,8
Spice World

Spice World

Dec 18, 1997

4,8
The Ladykillers

The Ladykillers

Mar 25, 2004

6,1
Chạng Vạng

Chạng Vạng

Nov 20, 2008

6,3
Death to Smoochy

Death to Smoochy

Mar 29, 2002

5,9
Draft Day

Draft Day

Apr 11, 2014

6,7
Nine

Nine

Dec 03, 2009

5,5
Chờ Yêu

Chờ Yêu

Feb 06, 2009

6,5