Quái Thú

Quái Thú (1989)

21/04/19891h 43m

Overview

Louis tìm thấy một khu đất chôn cất có thể làm người chết sống lại - nhưng với một chút ma quỷ thêm vào. Bi kịch khiến Louis sớm phải sử dụng quyền năng của khu đất đó.

Gordon Davidson
Sound Editor
Stephen King
Screenplay
Marlene Stewart
Costume Design
Elliot Goldenthal
Original Music Composer
Pet Sematary Collection
Part of the Pet Sematary Collection

Pet Sematary Collection
Quái Thú 2
Quái Thú

Video1Quái Thú

Pet Sematary - Trailer

Backdrops12Quái Thú

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast18Quái Thú

Dale Midkiff

Dale Midkiff

Louis Creed

Fred Gwynne

Fred Gwynne

Jud Crandall

Denise Crosby

Denise Crosby

Rachel Creed

Brad Greenquist

Brad Greenquist

Victor Pascow

Michael Lombard

Michael Lombard

Irwin Goldman

Miko Hughes

Miko Hughes

Gage Creed

Blaze Berdahl

Blaze Berdahl

Ellie Creed

Susan Blommaert

Susan Blommaert

Missy Dandridge

Mara Clark

Mara Clark

Marcy Charlton

KR

Kavi Raz

Steve Masterton

Crew66Quái Thú

GD

Gordon Davidson

Sound Editor

Stephen King

Stephen King

Screenplay

Marlene Stewart

Marlene Stewart

Costume Design

Elliot Goldenthal

Elliot Goldenthal

Original Music Composer

TZ

Tim Zinnemann

Executive Producer

RSS

Ralph S. Singleton

Associate Producer

JI

Joel Iwataki

Scoring Mixer

MZH

Michael Z. Hanan

Production Design

LC

Lindsay Chag

Casting Assistant

TF

Tom Finan

Additional Editing

Recommendations21Quái Thú

Quái Thú 2

Quái Thú 2

Aug 28, 1992

5,4
Eternity

Eternity

Apr 19, 2018

7,8
Christine

Christine

May 11, 1983

6,8
Children of the Corn

Children of the Corn

Mar 09, 1984

5,7
The Lost Boys

The Lost Boys

Jul 31, 1987

7,1
Hellraiser

Hellraiser

Sep 11, 1987

6,9
Terrifier

Terrifier

Aug 09, 2011

6,5
Cujo

Cujo

Aug 10, 1983

6,1
Ma Búp Bê

Ma Búp Bê

Nov 09, 1988

6,7
Carrie

Carrie

Oct 31, 1976

7,3
Ác Mộng Phố Elm

Ác Mộng Phố Elm

Nov 09, 1984

7,3
Flatliners

Flatliners

Aug 10, 1990

6,5
Silver Bullet

Silver Bullet

Oct 10, 1985

6,6
Poltergeist

Poltergeist

Jun 04, 1982

7,1
Đêm Kinh Hoàng

Đêm Kinh Hoàng

Aug 02, 1985

7
Nghĩa Địa Ma Quái

Nghĩa Địa Ma Quái

Apr 04, 2019

5,7
Ma Cây 2

Ma Cây 2

Mar 13, 1987

7,6

Similar20Quái Thú

Hang Cấm

Hang Cấm

Aug 26, 2005

5,3
Just Cause

Just Cause

Feb 17, 1995

6,2
Love Story

Love Story

Dec 16, 1970

6,8
The Brady Bunch Movie

The Brady Bunch Movie

Feb 16, 1995

6,2
The Four Feathers

The Four Feathers

Sep 08, 2002

6,6
Kẻ Xóa Sổ

Kẻ Xóa Sổ

Jun 21, 1996

6
The Good Son

The Good Son

Sep 24, 1993

6,8
John Tucker Must Die

John Tucker Must Die

Jul 27, 2006

6,2
Tesis

Tesis

Apr 11, 1996

7,4
Rồng Đen

Rồng Đen

Aug 18, 1995

5,8
Nineteen Eighty-Four

Nineteen Eighty-Four

Nov 09, 1984

6,8
The Avengers

The Avengers

Aug 13, 1998

4,4
Cậu Bé Rừng Xanh

Cậu Bé Rừng Xanh

Oct 18, 1967

7,3
Mad Điên: Đón Bão

Mad Điên: Đón Bão

Jun 29, 1985

6,2
Look Who's Talking Too

Look Who's Talking Too

Dec 14, 1990

5,5