Riddick: Thống Lĩnh Bóng Tối

Riddick: Thống Lĩnh Bóng Tối (2013)

Sống sót là cách anh ấy trả thù.

02/09/20131h 59m

Overview

Ở cuối phần trước, Riddick đã trở thành Thống Soái của quân đoàn tinh nhuệ Necromonger. Nắm giữ cả thế giới trong lòng bàn tay nhưng anh luôn thấy lạc lõng và buồn chán ở thế giới xa lạ này. Một ngày, gã chỉ huy hai mặt Vaako (Karl Urban) tự nhận hắn biết được vị trí của Furya, hành tinh quê hương của Riddick. Nỗi khao khát được trở lại quê nhà lấn át mối hoài nghi đối với Vaako. Chọn một vài người lính tin cẩn nhất, Riddick lên tàu và rời khỏi tổ ấm của mình.

Graeme Revell
Original Music Composer
Scott Martin Gershin
Supervising Sound Editor
Patrick Tatopoulos
Creature Design
Guillaume Murray
Special Effects Technician
Ted Field
Producer
Original Title
Riddick
Status
Released
Original Language
Budget
$38,000,000
Revenue
$98,337,295
Socials
Loạt phim Riddick
Part of the Loạt phim Riddick

Video9Riddick: Thống Lĩnh Bóng Tối

Vin Diesel's 5 Second Kill
Escaping the Mud Demons
Vin Diesel Fights for His Life
More Riddick
First 10 Mintues Sneak Preview
A Look inside
Motion Comic
Trailer
Official UK Trailer

Backdrops36Riddick: Thống Lĩnh Bóng Tối

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast17Riddick: Thống Lĩnh Bóng Tối

Crew250Riddick: Thống Lĩnh Bóng Tối

Graeme Revell

Graeme Revell

Original Music Composer

SMG

Scott Martin Gershin

Supervising Sound Editor

Patrick Tatopoulos

Patrick Tatopoulos

Creature Design

GM

Guillaume Murray

Special Effects Technician

TF

Ted Field

Producer

JCNI

Joseph C. Nemec III

Production Design

MF

Marc Fishman

Sound Re-Recording Mixer

Vin Diesel

Vin Diesel

Producer

GK

Goro Koyama

Foley Artist

AM

Andy Malcolm

Foley Artist

RC

Ryal Cosgrove

Special Effects Supervisor

David Twohy

David Twohy

Director

Recommendations21Riddick: Thống Lĩnh Bóng Tối

Similar20Riddick: Thống Lĩnh Bóng Tối