Sát Thủ John Wick: Phần 3 - Chuẩn Bị Chiến Tranh

Sát Thủ John Wick: Phần 3 - Chuẩn Bị Chiến Tranh (2019)

Mọi hành động đều phải trả giá.

15/05/20192h 11m

Overview

Sau khi trở thành "giải thưởng lớn" của giới sát thủ toàn cầu, siêu sát thủ John Wick phải cùng chú chó cưng lên đường chạy trốn. Với giá 14 triệu $, John Wick trở thành mục tiêu béo bở của bất cứ kẻ săn đầu người nào.

Michael Nyqvist
In Memory Of
Chad Stahelski
Executive Producer
David Leitch
Executive Producer
Loạt phim Sát Thủ John Wick
Part of the Loạt phim Sát Thủ John Wick

Video10Sát Thủ John Wick: Phần 3 - Chuẩn Bị Chiến Tranh

“Director Conversation”
TV Spot “Watching”
“Art of Action”
TV Spot “Bounty”
“Management”
TV Spot “Guns”
“Taxi”
“Happy National Puppy Day”
New Trailer

Backdrops35Sát Thủ John Wick: Phần 3 - Chuẩn Bị Chiến Tranh

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast42Sát Thủ John Wick: Phần 3 - Chuẩn Bị Chiến Tranh

Crew85Sát Thủ John Wick: Phần 3 - Chuẩn Bị Chiến Tranh

Michael Nyqvist

Michael Nyqvist

In Memory Of

Chad Stahelski

Chad Stahelski

Executive Producer

David Leitch

David Leitch

Executive Producer

Tyler Bates

Tyler Bates

Original Music Composer

SK

Steven Kirshoff

Special Effects Supervisor

KK

Kevin Kavanaugh

Production Design

MPS

Mark P. Stoeckinger

Supervising Sound Editor

NM

Naaman Marshall

Art Direction

CS

Chris Shriver

Supervising Art Director

Dan Laustsen

Dan Laustsen

Director of Photography

Luca Mosca

Luca Mosca

Costume Designer

Jeff G. Waxman

Jeff G. Waxman

Executive Producer

Recommendations21Sát Thủ John Wick: Phần 3 - Chuẩn Bị Chiến Tranh

Similar20Sát Thủ John Wick: Phần 3 - Chuẩn Bị Chiến Tranh