Sát Thủ John Wick: Phần 4

Sát Thủ John Wick: Phần 4 (2023)

Không còn đường lui, duy nhất một lối thoát.

22/03/20232h 50m

Overview

Sát Thủ John Wick: Chương 4 là câu chuyện của John Wick (Keanu Reeves) đã khám phá ra con đường để đánh bại High Table. Nhưng trước khi có thể kiếm được tự do, Wick phải đối đầu với kẻ thù mới với những liên minh hùng mạnh trên toàn cầu và những lực lượng biến những người bạn cũ thành kẻ thù.

Manfred Banach
Sound Mixer
Manfred Banach
Production Sound Mixer
Paco Delgado
Costume Design
Keanu Reeves
Executive Producer
Charlie Woebcken
Co-Producer
Original Title
John Wick: Chapter 4
Status
Released
Original Language
Budget
$90,000,000
Revenue
$426,769,198
Socials
Companies
Studio BabelsbergSummit Entertainment87ElevenThunder Road
Loạt phim Sát Thủ John Wick
Part of the Loạt phim Sát Thủ John Wick

Video12Sát Thủ John Wick: Phần 4

Special Feature - Rina’s Range
Wick Fire Questions
Wickipedia
Special Feature - John Wick In 60 Seconds
UK Premiere Sizzle
Scott Adkins Talks John Wick 4
New Challenges
Final Trailer
John Wick: Chapter 4 at CCXP 2022 – Keanu Reeves

Backdrops41Sát Thủ John Wick: Phần 4

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast33Sát Thủ John Wick: Phần 4

Crew113Sát Thủ John Wick: Phần 4

Manfred Banach

Manfred Banach

Sound Mixer

Manfred Banach

Manfred Banach

Production Sound Mixer

PD

Paco Delgado

Costume Design

Keanu Reeves

Keanu Reeves

Executive Producer

David Leitch

David Leitch

Executive Producer

Cornelia Ott

Cornelia Ott

Art Direction

Tyler Bates

Tyler Bates

Original Music Composer

KK

Kevin Kavanaugh

Production Design

MPS

Mark P. Stoeckinger

Supervising Sound Editor

CS

Chris Shriver

Supervising Art Director

Recommendations21Sát Thủ John Wick: Phần 4

A

A

Sep 09, 1998

6,1
Anh Em Super Mario

Anh Em Super Mario

Apr 05, 2023

7,8
B.O.O.O.M.

B.O.O.O.M.

May 21, 1979

8
Cazadora

Cazadora

Jan 19, 2023

6,1
Gate

Gate

Mar 23, 2022

10
Gate

Gate

Aug 02, 2000

9,5
Gate

Gate

Jun 26, 2013

9,5
Gate

Gate

9,5
Superfast!

Superfast!

Mar 05, 2015

5
Attack on Titan

Attack on Titan

Sep 30, 2022

6,1
Punorjonmo

Punorjonmo

Jul 25, 2021

7,3
The Park

The Park

Mar 02, 2023

5,9
Mainkar Chipay

Mainkar Chipay

Nov 09, 2020

7,6
Gấu Điên

Gấu Điên

Feb 22, 2023

6,3

Similar20Sát Thủ John Wick: Phần 4

1:1 Thierry Henry

1:1 Thierry Henry

Nov 13, 2011

0,5
Young Guns II

Young Guns II

Aug 01, 1990

6,5
Kẻ Xóa Sổ

Kẻ Xóa Sổ

Jun 21, 1996

6
Bound

Bound

Sep 13, 1996

7,2
Rồng Đen

Rồng Đen

Aug 18, 1995

5,8
The Avengers

The Avengers

Aug 13, 1998

4,4
Mad Điên: Đón Bão

Mad Điên: Đón Bão

Jun 29, 1985

6,2
Kẻ Nằm Vùng

Kẻ Nằm Vùng

Feb 27, 1997

7,5
Above the Law

Above the Law

Apr 08, 1988

6,1
Lionheart

Lionheart

Jun 07, 1990

6,5
Double Team

Double Team

Apr 04, 1997

5,1
Quỷ Bất Tử

Quỷ Bất Tử

Jan 16, 1998

6,8
Glass Chin

Glass Chin

Apr 19, 2014

4,8