Sayen Báo Thù

Sayen Báo Thù (2023)

03/03/20231h 34m

Overview

Cô nàng Sayen đang săn lùng những kẻ đã sát hại bà của cô. Sử dụng sự đào tạo và kiến thức về tự nhiên của mình, cô ấy có thể lật ngược tình thế khi biết được âm mưu từ một tập đoàn đang đe dọa vùng đất tổ tiên của người dân cô ấy.

Pablo Larraín
Executive Producer
Eduardo Paxeco
Casting Director
Muriel Parra
Costume Design
Original Title
Sayen
Status
Released
Original Language
Budget
-
Revenue
-
Socials
Countries
Companies
Amazon StudiosFabula
Sayen Trilogy
Part of the Sayen Trilogy

Backdrops3Sayen Báo Thù

backdrop
backdrop
backdrop

Cast24Sayen Báo Thù

Crew81Sayen Báo Thù

Pablo Larraín

Pablo Larraín

Executive Producer

Eduardo Paxeco

Eduardo Paxeco

Casting Director

MP

Muriel Parra

Costume Design

OG

Oscar Godoy

First Assistant Director

Paula del Fierro

Paula del Fierro

Script Editor

MB

Martin Bohte

First Assistant Editor

JdDL

Juan de Dios Larraín

Executive Producer

IP

Ignacio Prieto

Director of Photography

MH

Miguel Hormazábal

Sound Designer

AW

Alejandro Wise

Production Director

Recommendations21Sayen Báo Thù

Black Warrant

Black Warrant

Jan 09, 2023

5,5
Khi Hart Ra Tay

Khi Hart Ra Tay

Feb 22, 2023

6
Shark Side of the Moon

Shark Side of the Moon

Aug 12, 2022

5,3
Cá Voi

Cá Voi

Dec 09, 2022

8
The Tiger's Nest

The Tiger's Nest

Oct 13, 2022

6,8
Cazadora

Cazadora

Jan 19, 2023

6,1
Gấu Điên

Gấu Điên

Feb 22, 2023

6,3
Golgo 13: Queen Bee

Golgo 13: Queen Bee

May 21, 1998

5,5
Blueback

Blueback

Dec 29, 2022

6,9
Gold Run

Gold Run

Dec 15, 2022

6,6
The Exorcist

The Exorcist

Nov 02, 2022

5,8
The Park

The Park

Mar 02, 2023

5,9
Supercell

Supercell

Mar 17, 2023

6,2

Similar20Sayen Báo Thù