Scrooge: Bài Hát Giáng Sinh

Scrooge: Bài Hát Giáng Sinh (2022)

18/11/20221h 37m

Overview

Vào một đêm Giáng sinh lạnh giá, kẻ hà tiện ích kỷ Ebenezer Scrooge chỉ còn một đêm để đối mặt với quá khứ của mình và thay đổi tương lai trước khi hết thời gian.

Original Title
Scrooge: A Christmas Carol
Status
Released
Original Language
Budget
-
Revenue
-
Socials
Companies
Axis StudiosTimeless Films

Video1Scrooge: Bài Hát Giáng Sinh

Official Trailer

Backdrops9Scrooge: Bài Hát Giáng Sinh

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast9Scrooge: Bài Hát Giáng Sinh

Luke Evans

Luke Evans

Ebenezer Scrooge (voice)

Olivia Colman

Olivia Colman

Ghost of Christmas Past (voice)

Jessie Buckley

Jessie Buckley

Isabel Fezziwig (voice)

Johnny Flynn

Johnny Flynn

Bob Cratchit (voice)

Fra Fee

Fra Fee

Harry Huffam (voice)

Giles Terera

Giles Terera

Tom Jenkins (voice)

Trevor Dion Nicholas

Trevor Dion Nicholas

Ghost of Christmas Present (voice)

James Cosmo

James Cosmo

Mr. Fezziwig (voice)

Jonathan Pryce

Jonathan Pryce

Jacob Marley (voice)

Crew7Scrooge: Bài Hát Giáng Sinh

Recommendations21Scrooge: Bài Hát Giáng Sinh

Similar20Scrooge: Bài Hát Giáng Sinh

The Family Stone

The Family Stone

Dec 15, 2005

6,3
American Dreamz

American Dreamz

Mar 04, 2006

5
Rồng Đen

Rồng Đen

Aug 18, 1995

5,8
Cậu Bé Rừng Xanh

Cậu Bé Rừng Xanh

Oct 18, 1967

7,3
13 Oan Hồn

13 Oan Hồn

Oct 26, 2001

6,2
Glass Chin

Glass Chin

Apr 19, 2014

4,8
Three for the Show

Three for the Show

Feb 24, 1955

5
Cá Voi

Cá Voi

Dec 09, 2022

8
Go

Go

Apr 09, 1999

6,8
Anastasia

Anastasia

Nov 20, 1997

7,6
Reindeer Games

Reindeer Games

Feb 25, 2000

5,6
The Great Outdoors

The Great Outdoors

Jun 17, 1988

6,4
What Lies Beneath

What Lies Beneath

Jul 21, 2000

6,4
Field of Dreams

Field of Dreams

Apr 21, 1989

7,1
The Nativity Story

The Nativity Story

Nov 30, 2006

7,1
Rize

Rize

Jan 15, 2005

6,5
Xích Lại Gần Nhau

Xích Lại Gần Nhau

Dec 03, 2004

6,8