Section 8

Section 8 (2022)

23/09/20221h 38m

Overview

Sau khi báo thù cho gia đình bị sát hại, một cựu quân nhân đã ra tù và được một cơ quan chính phủ bí mật tuyển dụng.

Scott Adkins
Executive Producer
Robert Polgar
Director of Photography
Jesse V. Johnson
Executive Producer
Chad Law
Executive Producer
Chad Law
Writer
Original Title
Section 8
Status
Released
Original Language
Budget
-
Revenue
-
Socials
Keywords
-
Companies

Video1Section 8

Official Trailer

Backdrops6Section 8

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast23Section 8

Ryan Kwanten

Ryan Kwanten

Jake Atherton

Dermot Mulroney

Dermot Mulroney

Sam Ramsey

Scott Adkins

Scott Adkins

Leonard Locke

Mickey Rourke

Mickey Rourke

Earl Atherton

Justin Furstenfeld

Justin Furstenfeld

Ajax Abernathy

Maurice Compte

Maurice Compte

US Attorney General Martin Savoy

Tracy Perez

Tracy Perez

Liza Mueller

Paul Sloan

Paul Sloan

Roland Brunner

Crew14Section 8

Scott Adkins

Scott Adkins

Executive Producer

RP

Robert Polgar

Director of Photography

Jesse V. Johnson

Jesse V. Johnson

Executive Producer

Chad Law

Chad Law

Executive Producer

Chad Law

Chad Law

Writer

CS

Christian Sesma

Executive Producer

Anthony J. Rickert-Epstein

Anthony J. Rickert-Epstein

Director of Photography

JAJ

Jeffery Alan Jones

Sound Designer

JAJ

Jeffery Alan Jones

Sound Re-Recording Mixer

LR

Lonnie Ramati

Executive Producer

Recommendations11Section 8

Dinh Thự Oan Khuất

Dinh Thự Oan Khuất

Jul 03, 2020

6,3
Wire Room

Wire Room

Sep 02, 2022

6,6
House of Darkness

House of Darkness

Sep 09, 2022

4,9
The Ex

The Ex

Mar 11, 2021

6,9
Lou

Lou

Sep 23, 2022

6,7
Căn Cứ Đen

Căn Cứ Đen

May 05, 2022

6,7
Venom

Venom

Sep 28, 2018

6,8