Siêu Nhân Cái Bang

Siêu Nhân Cái Bang (2008)

01/07/20081h 32m

Overview

Bộ phim là câu chuyện hài hước về Siêu anh hùng lười biếng Hancock. Vì những tật xấu cố hữu của mình mà Hancock bị mọi người ghét bỏ. Và để lấy lại hình ảnh của một Siêu anh hùng được yêu mến, Hancock đã có một kế hoạch...

Michael Mann
Producer
Will Smith
Producer
Jonathan Mostow
Executive Producer
Loạt phim Siêu Nhân Cái Bang
Part of the Loạt phim Siêu Nhân Cái Bang

Video6Siêu Nhân Cái Bang

HANCOCK (2008) Featurette – The Making of Hancock
Hancock ≣ 2008 ≣ Trailer #2
Trailer
Hancock - Train
Trailer #2
Trailer #1

Backdrops15Siêu Nhân Cái Bang

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast45Siêu Nhân Cái Bang

Crew160Siêu Nhân Cái Bang

Michael Mann

Michael Mann

Producer

Will Smith

Will Smith

Producer

Jonathan Mostow

Jonathan Mostow

Executive Producer

BB

Bob Badami

Music Consultant

JF

John Frazier

Special Effects Supervisor

Ian Bryce

Ian Bryce

Executive Producer

NS

Neil Spisak

Production Design

DY

Dan Yale

Foley Supervisor

LM

Louise Mingenbach

Costume Design

John Powell

John Powell

Original Music Composer

Rosemary Brandenburg

Rosemary Brandenburg

Set Decoration

Recommendations20Siêu Nhân Cái Bang

Similar20Siêu Nhân Cái Bang