Sinh Vật Huyền Bí: Lịch Sử Tự Nhiên

Sinh Vật Huyền Bí: Lịch Sử Tự Nhiên (2022)

27/02/20220h 58m

Overview

Stephen Fry bắt đầu một cuộc hành trình để khám phá những câu chuyện đằng sau một số loài quái thú tuyệt vời nhất trên thế giới đã truyền cảm hứng cho các huyền thoại và truyền thuyết trong lịch sử, kể chuyện và phim.

Mike Gunton
Executive Producer
Adam White
Second Unit Director
Original Title
Fantastic Beasts: A Natural History
Status
Released
Original Language
Budget
-
Revenue
-
Socials
Keywords
-
Companies
BBC Studios Natural History Unit

Video1Sinh Vật Huyền Bí: Lịch Sử Tự Nhiên

Fantastic Beasts: A Natural History - Official Trailer

Backdrops1Sinh Vật Huyền Bí: Lịch Sử Tự Nhiên

backdrop

Cast3Sinh Vật Huyền Bí: Lịch Sử Tự Nhiên

Crew3Sinh Vật Huyền Bí: Lịch Sử Tự Nhiên

Mike Gunton

Mike Gunton

Executive Producer

AW

Adam White

Second Unit Director