Space Jam

Space Jam (1996)

15/11/19961h 28m

Overview

Bọn thú nhỏ Looney Tunes bị những tên quái vật Nerdlucks ăn hiếp, chúng thách thức lũ to đầu thi bóng rổ. Với sự trợ giúp của Michael Jordan, liệu Looney Tunes có chiến thắng được những tên khổng lồ không?

Mark A. Mangini
Supervising Sound Editor
Michael Chapman
Director of Photography
James Newton Howard
Original Music Composer
Marlene Stewart
Costume Design
Loạt phim Space Jam
Part of the Loạt phim Space Jam

Loạt phim Space Jam
Space Jam

Video6Space Jam

Full Movie Preview
Official 4K Trailer
Space Jam Jammin with Bugs Bunny and Michael Jordan
Featurette - SPACE JAM (1996)
Original Theatrical Trailer
Trailer 2

Backdrops16Space Jam

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast84Space Jam

Michael Jordan

Michael Jordan

Michael Jordan

Wayne Knight

Wayne Knight

Stan Podolak

Theresa Randle

Theresa Randle

Juanita Jordan

MW

Manner Washington

Jeffery Jordan

EG

Eric Gordon

Marcus Jordan

Penny Bae Bridges

Penny Bae Bridges

Jasmine Jordan

Brandon Hammond

Brandon Hammond

Michael Jordan (10 Years Old)

Larry Bird

Larry Bird

Larry Bird

Bill Murray

Bill Murray

Bill Murray

Thom Barry

Thom Barry

James Jordan

Crew164Space Jam

Mark A. Mangini

Mark A. Mangini

Supervising Sound Editor

Michael Chapman

Michael Chapman

Director of Photography

James Newton Howard

James Newton Howard

Original Music Composer

Marlene Stewart

Marlene Stewart

Costume Design

SK

Sheldon Kahn

Co-Producer

Ivan Reitman

Ivan Reitman

Producer

MG

Marilyn Graf

Foley Mixer

JW

Jennifer Williams

Set Decoration

ED

Erik Dehkhoda

Visual Effects Supervisor

Recommendations21Space Jam

Cậu Bé Rừng Xanh

Cậu Bé Rừng Xanh

Jun 18, 1999

7,4
Con Ma Thân Thiện

Con Ma Thân Thiện

May 26, 1995

6,3
Antz

Antz

Oct 02, 1998

6,1
Hiệp Sĩ Rừng Xanh

Hiệp Sĩ Rừng Xanh

Nov 08, 1973

7,3
101 Chú Chó Đốm

101 Chú Chó Đốm

Jan 25, 1961

7,2
Cậu Bé Peter Pan

Cậu Bé Peter Pan

Feb 05, 1953

7,2
Gia Đình Simpson

Gia Đình Simpson

Jul 25, 2007

7
Dũng Sĩ Héc Quyn

Dũng Sĩ Héc Quyn

Jun 20, 1997

7,5
Công Chúa Da Đỏ

Công Chúa Da Đỏ

Jun 14, 1995

6,9
Mèo Quý Tộc

Mèo Quý Tộc

Dec 24, 1970

7,3
Phi Đội Gà Bay

Phi Đội Gà Bay

Jun 23, 2000

6,8
Bambi

Bambi

Aug 14, 1942

7
Mặt Nạ Xanh

Mặt Nạ Xanh

Jul 29, 1994

6,9
School of Rock

School of Rock

Oct 03, 2003

7,1

Similar20Space Jam