Sử Thi Về Ben-Hur

Sử Thi Về Ben-Hur (1959)

18/11/19593h 42m

Overview

Trong một cuộc diễu binh chào mừng tân tổng trấn Valerius Gratus của vùng Judea, có một viên ngói từ mái nhà của Ben-Hur rớt xuống, trúng phải tổng trấn Gratus khiến ông bị ngã ngựa và bị thương nặng. Mặc dù Messala biết rằng đó là một tai nạn, nhưng vẫn kết án Ben-Hur phải làm nô lệ chèo thuyến chiến (galley) và giam tù bà mẹ cùng em gái Ben-Hur. Bằng việc trừng phạt người bạn và là một công dân danh tiếng, Messala hy vọng sẽ dọa được dân chúng Do Thái. Ben-Hur thề sẽ trả thù...

Van Allen James
Supervising Sound Editor
Sergio Leone
Second Unit Director
Miklós Rózsa
Original Music Composer
Fredric Steinkamp
Editorial Services

Video2Sử Thi Về Ben-Hur

Ben-Hur (1959) Official Blu-Ray Trailer - Charlton Heston, Jack Hawkins, Stephen Boyd Movie HD
John Landis on BEN-HUR

Backdrops15Sử Thi Về Ben-Hur

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast68Sử Thi Về Ben-Hur

Charlton Heston

Charlton Heston

Judah Ben-Hur

Jack Hawkins

Jack Hawkins

Quintus Arrius

Sam Jaffe

Sam Jaffe

Simonides

Hugh Griffith

Hugh Griffith

Scheich Ildirim

Finlay Currie

Finlay Currie

Balthasar

Frank Thring

Frank Thring

Pontius Pilatus

Crew51Sử Thi Về Ben-Hur

VAJ

Van Allen James

Supervising Sound Editor

Sergio Leone

Sergio Leone

Second Unit Director

Miklós Rózsa

Miklós Rózsa

Original Music Composer

FS

Fredric Steinkamp

Editorial Services

Ken Adam

Ken Adam

Assistant Art Director

Karl Tunberg

Karl Tunberg

Screenplay

RS

Robert Surtees

Director of Photography

Recommendations21Sử Thi Về Ben-Hur

Made in Hungaria

Made in Hungaria

Feb 05, 2009

7,2
Flussfahrt mit Huhn

Flussfahrt mit Huhn

Nov 16, 1984

6
Female Leopard

Female Leopard

Dec 27, 1985

5,2
Thủ Lĩnh Nô Lệ

Thủ Lĩnh Nô Lệ

Oct 13, 1960

7,6
Samson and Delilah

Samson and Delilah

Dec 21, 1949

6,6
Cleopatra

Cleopatra

Jun 12, 1963

7,1
Hát Dưới Mưa

Hát Dưới Mưa

Apr 09, 1952

8,2
Hành Tinh Khỉ

Hành Tinh Khỉ

Feb 07, 1968

7,6
North by Northwest

North by Northwest

Jul 08, 1959

8
Casablanca

Casablanca

Nov 26, 1942

8,2
Gandhi

Gandhi

Nov 30, 1982

7,5
Doctor Zhivago

Doctor Zhivago

Dec 22, 1965

7,5
Trung Đội

Trung Đội

Dec 19, 1986

7,7

Similar19Sử Thi Về Ben-Hur

Wolf Lake

Wolf Lake

Feb 08, 1980

6,5
Příběh kmotra

Příběh kmotra

Oct 24, 2013

5,8
Thor: Thần Sấm

Thor: Thần Sấm

Apr 21, 2011

6,8
Hiệp Sĩ Chuột

Hiệp Sĩ Chuột

Dec 18, 2008

6
Ravenous

Ravenous

Jan 01, 1999

6,8
The Sweet Hereafter

The Sweet Hereafter

Sep 25, 1997

6,9
Kickboxer

Kickboxer

Apr 20, 1989

6,8
Schatten der Engel

Schatten der Engel

Sep 03, 1976

4
The Way We Were

The Way We Were

Oct 17, 1973

7
Tamara

Tamara

May 12, 2005

5,1
Hamlet

Hamlet

Dec 19, 1990

6,7
Thinner

Thinner

Oct 25, 1996

5,9