Tad Truy Tìm Kho Báu 3: Lời Nguyền Xác Ướp

Tad Truy Tìm Kho Báu 3: Lời Nguyền Xác Ướp (2022)

24/08/20221h 29m

Overview

Tad rất muốn các đồng nghiệp khảo cổ học chấp nhận anh ta là một người của họ, nhưng anh ta luôn làm mọi thứ rối tung lên. Tad vô tình phá hủy một cỗ quan tài và sử dụng một câu thần chú cổ xưa gây nguy hiểm đến tính mạng của những người bạn: Mummy, Jeff và Belzoni. Với tất cả mọi người chống lại anh ta và chỉ được Sara giúp đỡ, anh ta bắt đầu một cuộc phiêu lưu sẽ đưa anh ta từ Mexico đến Chicago và từ Paris đến Ai Cập, để chấm dứt lời nguyền của Xác ướp.

Original Title
Tadeo Jones 3: La Tabla Esmeralda
Status
Released
Original Language
Budget
-
Revenue
-
Socials
Keywords
-
Countries
Loạt phim Tad Truy Tìm Kho Báu
Part of the Loạt phim Tad Truy Tìm Kho Báu

Video1Tad Truy Tìm Kho Báu 3: Lời Nguyền Xác Ướp

Trailer

Backdrops10Tad Truy Tìm Kho Báu 3: Lời Nguyền Xác Ướp

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast16Tad Truy Tìm Kho Báu 3: Lời Nguyền Xác Ướp

Óscar Barberán

Óscar Barberán

Tadeo Jones (voz)

Luis Posada

Luis Posada

Momia (voz)

Michelle Jenner

Michelle Jenner

Sara Lavrof (voz)

AA

Anuska Alborg

Ramona (voz)

Alexandra Jiménez

Alexandra Jiménez

Victoria (voz)

TV

Tito Valverde

Pickle (voz)

Cecilia Suárez

Cecilia Suárez

Agente Ramirez (voz)

PG

Pablo Gómez

Brian (voz)

Crew3Tad Truy Tìm Kho Báu 3: Lời Nguyền Xác Ướp

Recommendations21Tad Truy Tìm Kho Báu 3: Lời Nguyền Xác Ướp

Similar20Tad Truy Tìm Kho Báu 3: Lời Nguyền Xác Ướp