Tâm Trái Đất

Tâm Trái Đất (2003)

28/03/20032h 16m

Overview

Tâm Trái Đất lấy bối cảnh khi tâm Trái Đất ngừng quay khiến hàng loạt thảm kịch xảy ra. Trước tình cảnh đó, giáo sư Josh Keyes cùng một nhóm 5 khoa học gia được Chính phủ giao nhiệm vụ tối quan trọng: Du hành vào tâm Trái đất và đặt bom hạt nhân để khởi động lại ‘trái tim của Địa Cầu’.

Harry Cohen
Sound Designer
Michael Payne
Sound Effects Editor
Andrew Neskoromny
Supervising Art Director
Christopher Young
Original Music Composer

Video3Tâm Trái Đất

The Core (2003) Trailer | Hilary Swank | Hilary Swank | Aaron Eckhart | Stanley Tucci | DJ Qualls
The Core (1/9) Movie CLIP - The Birds (2003) HD
The Core Trailer

Backdrops8Tâm Trái Đất

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast54Tâm Trái Đất

Aaron Eckhart

Aaron Eckhart

Dr. Josh Keyes

Hilary Swank

Hilary Swank

Maj. Rebecca Childs

Delroy Lindo

Delroy Lindo

Dr. Ed 'Braz' Brazzleton

Stanley Tucci

Stanley Tucci

Dr. Conrad Zimsky

DJ Qualls

DJ Qualls

Theodore Donald 'Rat' Finch

Richard Jenkins

Richard Jenkins

Gen. Thomas Purcell

Bruce Greenwood

Bruce Greenwood

Cmdr. Robert Iverson

Crew397Tâm Trái Đất

Harry Cohen

Harry Cohen

Sound Designer

MP

Michael Payne

Sound Effects Editor

AN

Andrew Neskoromny

Supervising Art Director

Christopher Young

Christopher Young

Original Music Composer

VA

Victor Abbene

Chief Lighting Technician

VC

Vito Colazzo

Unit Production Manager

GD

Gary D'Amico

Special Effects Coordinator

Joey Box

Joey Box

Stunt Double

David Foster

David Foster

Producer

Recommendations21Tâm Trái Đất

Volcano

Volcano

Apr 25, 1997

5,9
Lật Mặt

Lật Mặt

Dec 25, 2003

6,2
Ngày Không Xa

Ngày Không Xa

May 26, 2004

6,5
Dante's Peak

Dante's Peak

Feb 07, 1997

6,2
Lốc Xoáy

Lốc Xoáy

May 10, 1996

6,5
Hành Tinh Đỏ

Hành Tinh Đỏ

Nov 10, 2000

5,7
Tinh Cầu

Tinh Cầu

Feb 13, 1998

6,1
Mission to Mars

Mission to Mars

Mar 10, 2000

6
Cỗ Máy Thời Gian

Cỗ Máy Thời Gian

Mar 04, 2002

6,2
Congo

Congo

Jun 09, 1995

5,5
The Assault

The Assault

Jan 17, 2011

6,2
Năm Đại Họa 2012

Năm Đại Họa 2012

Oct 10, 2009

5,8
Fantastic Voyage

Fantastic Voyage

Aug 24, 1966

6,7
Cơn Bão Kinh Hoàng

Cơn Bão Kinh Hoàng

Jun 29, 2000

6,4

Similar20Tâm Trái Đất

The Guardian

The Guardian

Sep 28, 2006

7,1
Mimic

Mimic

Aug 22, 1997

6
Impostor

Impostor

Dec 03, 2001

6,1
Frankenstein

Frankenstein

Jan 16, 1973

5,9
Blackenstein

Blackenstein

Aug 03, 1973

3,2
Frankenstein Island

Frankenstein Island

Nov 27, 1981

3,1
Victor Frankenstein

Victor Frankenstein

Jan 01, 1977

6,8
Millennium

Millennium

Aug 25, 1989

5,3
Descent

Descent

May 20, 2005

4,6
The Fly

The Fly

Aug 15, 1986

7,4