Thanh Gươm Trong Đá

Thanh Gươm Trong Đá (1963)

25/12/19631h 19m

Overview

Thế kỷ thứ 6, vị vua cuối cùng của nước Anh qua đời mà không có con nối dõi, cả vương quốc chìm vào loạn lạc. Truyền thuyết nói rằng hễ ai rút được thanh kiếm Excalibur cắm sâu trong đá thì sẽ trở thành vua của nước Anh. Biết bao nhiêu vị hiệp sĩ, vương công, quý tộc đã thử nhưng đều không thành công, mà chỉ có cậu bé Arthur là nhấc được thanh gươm ra khỏi tảng đá...

Original Title
The Sword in the Stone
Status
Released
Original Language
Budget
$3,000,000
Revenue
$22,182,353
Socials
Companies
Walt Disney Productions

Video4Thanh Gươm Trong Đá

The Sword in the Stone - 2008 45th Anniversary Edition DVD Trailer
The Sword in the Stone - 1985 Reissue Trailer
The Sword in the Stone - 1983 Reissue Trailer
The Sword in the Stone

Backdrops21Thanh Gươm Trong Đá

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast15Thanh Gươm Trong Đá

Sebastian Cabot

Sebastian Cabot

The Narrator/Sir Ector (voice)

Karl Swenson

Karl Swenson

Merlin (voice)

Junius Matthews

Junius Matthews

Archimedes the Owl (voice)

Martha Wentworth

Martha Wentworth

Madam Mim / Old Lady Squirrel (voice)

Norman Alden

Norman Alden

Kay (voice)

RS

Rickie Sorensen

Wart (voice)

Ginny Tyler

Ginny Tyler

Little Girl Squirrel (voice)

Alan Napier

Alan Napier

Sir Pellinore (voice)

Crew16Thanh Gươm Trong Đá

Recommendations21Thanh Gươm Trong Đá

Similar20Thanh Gươm Trong Đá

Tristan & Isolde

Tristan & Isolde

Apr 07, 2006

6,7
Just Cause

Just Cause

Feb 17, 1995

6,2
Love Story

Love Story

Dec 16, 1970

6,8
The Craft

The Craft

May 03, 1996

6,7
Rồng Đen

Rồng Đen

Aug 18, 1995

5,8
Nineteen Eighty-Four

Nineteen Eighty-Four

Nov 09, 1984

6,8
Cậu Bé Rừng Xanh

Cậu Bé Rừng Xanh

Oct 18, 1967

7,3
Vua Bọ Cạp

Vua Bọ Cạp

Apr 18, 2002

5,6
Loài Ác Độc

Loài Ác Độc

Jul 07, 1995

5,9
Wuthering Heights

Wuthering Heights

Sep 09, 2011

5,9
Conan the Barbarian

Conan the Barbarian

Apr 02, 1982

6,8
The Fly

The Fly

Aug 15, 1986

7,4
Kiss the Girls

Kiss the Girls

Sep 29, 1997

6,5
Apt Pupil

Apt Pupil

Oct 23, 1998

6,5