Theo Gót Rambo

Theo Gót Rambo (1993)

21/05/19931h 26m

Overview

Topper trở lại, dẫn đầu một đội giải cứu đi giải cứu hai đội giải cứu khác có nhiệm vụ... giải cứu con tin tại Iraq sau chiến dịch Bão sa mạc. Đích thân ngài tổng thống "mình nhôm da xi măng" Tug Benson cũng tham gia. Phim tiếp tục nhái hàng loạt tác phẩm Rambo, Robocop, Commando...

William A. Elliott
Production Design
Basil Poledouris
Original Music Composer
Michael McManus
Associate Producer
Jim Abrahams
Screenplay
Jim Abrahams
Director
Original Title
Hot Shots! Part Deux
Status
Released
Original Language
Budget
$25,000,000
Revenue
$133,752,825
Socials
Hot Shots! Collection
Part of the Hot Shots! Collection

Hot Shots! Collection
Theo Gót Rambo

Video2Theo Gót Rambo

Hot Shots! Part Deux (1993), 35mm film trailer, flat open matte 1.17:1 (correct) ratio
Hot Shots! Part Deux | #TBT Trailer | 20th Century FOX

Backdrops15Theo Gót Rambo

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast68Theo Gót Rambo

Charlie Sheen

Charlie Sheen

Topper Harley

Lloyd Bridges

Lloyd Bridges

President Thomas 'Tug' Benson

Valeria Golino

Valeria Golino

Ramada Rodham Hayman

Richard Crenna

Richard Crenna

Col. Denton Walters

Rowan Atkinson

Rowan Atkinson

Dexter Hayman

Miguel Ferrer

Miguel Ferrer

Commander Arvid Harbinger

Brenda Bakke

Brenda Bakke

Michelle Rodham Huddleston

Jerry Haleva

Jerry Haleva

Saddam Hussein

Mitchell Ryan

Mitchell Ryan

Gray Edwards

Crew19Theo Gót Rambo

WAE

William A. Elliott

Production Design

Basil Poledouris

Basil Poledouris

Original Music Composer

MM

Michael McManus

Associate Producer

Jim Abrahams

Jim Abrahams

Screenplay

Jim Abrahams

Jim Abrahams

Director

Jim Abrahams

Jim Abrahams

Characters

John R. Leonetti

John R. Leonetti

Director of Photography

Pat Proft

Pat Proft

Screenplay

Pat Proft

Pat Proft

Executive Producer

Pat Proft

Pat Proft

Characters

Adam Rifkin

Adam Rifkin

Makeup Effects

Recommendations21Theo Gót Rambo

Explorer

Explorer

Jul 14, 2022

6,4
The Monolith Monsters

The Monolith Monsters

Dec 01, 1957

6,7
Ruthless People

Ruthless People

Jun 26, 1986

6,6
Chàng Robin Hood

Chàng Robin Hood

Jul 28, 1993

6,6
Spy Hard

Spy Hard

May 24, 1996

5,3
Last Action Hero

Last Action Hero

Jun 18, 1993

6,4
Tango & Cash

Tango & Cash

Dec 22, 1989

6,4
Wrongfully Accused

Wrongfully Accused

Jul 23, 1998

5,9
Broken Arrow

Broken Arrow

Feb 09, 1996

6
Spaceballs

Spaceballs

Jun 24, 1987

6,8
Quái Vật Godzilla

Quái Vật Godzilla

May 20, 1998

5,6
Timecop

Timecop

Sep 15, 1994

6
Giờ Cao Điểm

Giờ Cao Điểm

Sep 18, 1998

7
Cuộc Đua Cam Go

Cuộc Đua Cam Go

Aug 17, 2001

6,2

Similar20Theo Gót Rambo