Thời Đại Của Phù Thủy

Thời Đại Của Phù Thủy (2011)

07/01/20111h 35m

Overview

Một Crusader ở thế kỷ 14 cùng đồng đội trở về quê hương bị tàn phá bởi Dịch hạch đen. Nhà thờ ra lệnh cho hai hiệp sĩ vận chuyển một phù thủy đến một tu viện hẻo lánh, nơi các nhà sư sẽ thực hiện một nghi lễ với hy vọng chấm dứt dịch bệnh.

Tom Karnowski
Executive Producer
Tom Karnowski
Unit Production Manager
Original Title
Season of the Witch
Status
Released
Original Language
Budget
$40,000,000
Revenue
$91,627,228
Socials

Video1Thời Đại Của Phù Thủy

Season of the Witch (2011) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

Backdrops14Thời Đại Của Phù Thủy

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast22Thời Đại Của Phù Thủy

Christopher Lee

Christopher Lee

Cardinal D'Ambroise

Rebekah Kennedy

Rebekah Kennedy

Peasant Trurk Girl

Matt Devere

Matt Devere

Sergeant in Arms

Claire Foy

Claire Foy

The Girl

Crew59Thời Đại Của Phù Thủy

TK

Tom Karnowski

Executive Producer

TK

Tom Karnowski

Unit Production Manager

Uli Hanisch

Uli Hanisch

Production Design

AG

Alan Glazer

Executive Producer

VM

Vera Matousova

Production Coordinator

HW

Happy Walters

Music Supervisor

CP

Carlo Poggioli

Costume Design

Alex Gartner

Alex Gartner

Producer

Recommendations21Thời Đại Của Phù Thủy

Similar20Thời Đại Của Phù Thủy