Tiếng Ồn

Tiếng Ồn (2023)

17/03/20231h 30m

Overview

Sau khi đưa gia đình chuyển về ngôi nhà thuở nhỏ, người đàn ông nọ điều tra về vụ tai nạn tại nhà máy địa phương có liên quan đến bố anh, từ đó hé mở những bí mật gia đình đen tối.

Kurt Rigolle
Production Design
Bert Hamelinck
Executive Producer
Kris Janssens
VFX Supervisor
Catherine Van Bree
Costume Design
Original Title
Noise
Status
Released
Original Language
Budget
-
Revenue
-
Socials
Countries
Companies
Screen FlandersCaviar

Video1Tiếng Ồn

Noise - 2023 - Netflix Trailer - English Subtitles

Backdrops4Tiếng Ồn

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast10Tiếng Ồn

Crew17Tiếng Ồn

KR

Kurt Rigolle

Production Design

BH

Bert Hamelinck

Executive Producer

KJ

Kris Janssens

VFX Supervisor

CVB

Catherine Van Bree

Costume Design

AM

Anton Mertens

Director of Photography

DV

Dimitri Verbeeck

Executive Producer

TV

Thomas Vertongen

Supervising Sound Editor

Recommendations21Tiếng Ồn

Lobo Feroz

Lobo Feroz

Jan 27, 2023

6,5
In His Shadow

In His Shadow

Mar 17, 2023

6,4
Gã Đồ Tể Boston

Gã Đồ Tể Boston

Mar 17, 2023

6,8
Still Time

Still Time

Mar 16, 2023

6,6
Leila's Brothers

Leila's Brothers

Aug 24, 2022

7,8
Chor Nikal Ke Bhaga

Chor Nikal Ke Bhaga

Mar 24, 2023

7,1
Matriarch

Matriarch

Oct 11, 2022

5,3
Piano Piano

Piano Piano

Mar 16, 2023

6
Mất Tích

Mất Tích

Jan 19, 2023

7,6
Infiesto

Infiesto

Feb 03, 2023

5,9
Jimmy Jones

Jimmy Jones

Jul 18, 2018

4
The Shady Sailor

The Shady Sailor

Jun 11, 2011

5,3
Three Days and a Life

Three Days and a Life

Sep 18, 2019

6,5
Don't Let Go

Don't Let Go

Aug 30, 2019

6,9
The Hard Way

The Hard Way

Mar 05, 2019

5,4
Catch the Fair One

Catch the Fair One

Feb 11, 2022

6,5
Mật Danh Banshee

Mật Danh Banshee

Jul 01, 2022

5,9

Similar20Tiếng Ồn