Tín Hiệu Diệt Vong

Tín Hiệu Diệt Vong (2022)

06/01/20221h 39m

Overview

Các nhà khoa học chạy đua với thời gian ít ỏi để tạo ra một cỗ máy giúp cho con người sống sót trên một hành tinh mới trước khi thảm họa tận thế đến. Liệu mọi thứ sẽ suôn sẻ thành công hay sẽ có biến số bất ngờ chờ đợi họ?

Natalya Frolova
Executive Producer
Anastasiya Batalova
Costume Design
Kirill Zotkin
Director of Photography
Original Title
Звёздный разум
Status
Released
Original Language
Budget
-
Revenue
-
Socials
Countries
Companies

Video2Tín Hiệu Diệt Vong

Project 'Gemini' (Proekt 'Gemini' - 2022) - Launch scene (complete)
PROJECT GEMINI (2022) Official Trailer | Sci-Fi Space Thriller

Backdrops13Tín Hiệu Diệt Vong

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast17Tín Hiệu Diệt Vong

Egor Koreshkov

Egor Koreshkov

Dr. Steven Ross

Pyotr Romanov

Pyotr Romanov

Peter Lehmann

Nikita Dyuvbanov

Nikita Dyuvbanov

Frank Miller

Liza Martines

Liza Martines

Leona Redwood

Viktor Potapeshkin

Viktor Potapeshkin

Richard Wilson

Dmitry Frid

Dmitry Frid

David Kurtz

Katerina Shpitsa

Katerina Shpitsa

Jane Rutkovsky

Nikita Volkov

Nikita Volkov

Vadim Ladin

Crew15Tín Hiệu Diệt Vong

Natalya Frolova

Natalya Frolova

Executive Producer

Anastasiya Batalova

Anastasiya Batalova

Costume Design

Kirill Zotkin

Kirill Zotkin

Director of Photography

Veronika Bodyanskaya

Veronika Bodyanskaya

Production Design

Yuliya Charandaeva

Yuliya Charandaeva

Production Design

Konstantin Poznekov

Konstantin Poznekov

Original Music Composer

Recommendations21Tín Hiệu Diệt Vong

Similar20Tín Hiệu Diệt Vong

Soldier

Soldier

Oct 23, 1998

6,4
Screamers

Screamers

Sep 08, 1995

6,2
Barbarella

Barbarella

Oct 10, 1968

6
Hành Tinh 51

Hành Tinh 51

Nov 19, 2009

5,8
Alien Planet

Alien Planet

May 14, 2005

7,1
Terrore nello spazio

Terrore nello spazio

Sep 15, 1965

6,5
Ikarie XB 1

Ikarie XB 1

Jul 26, 1963

6,9
Screamers: The Hunting

Screamers: The Hunting

Feb 17, 2009

5,1
Hành Tinh Hoang Dã

Hành Tinh Hoang Dã

Dec 01, 1973

7,7
Forbidden Planet

Forbidden Planet

Mar 23, 1956

7,3
Hành Tinh Khỉ

Hành Tinh Khỉ

Jul 25, 2001

5,7
Critters

Critters

Apr 11, 1986

6,4
Flash Gordon

Flash Gordon

Sep 01, 1980

6,2
Critters 3

Critters 3

Dec 11, 1991

5,1
Dark Universe

Dark Universe

Dec 29, 1993

3,3
The ChubbChubbs!

The ChubbChubbs!

Jul 03, 2002

6,6
Na Srebrnym Globie

Na Srebrnym Globie

Oct 09, 1988

7,9
Planet of Dinosaurs

Planet of Dinosaurs

Nov 18, 1977

3,8