Trân Châu Cảng

Trân Châu Cảng (2001)

21/05/20013h 3m

Overview

Những người bạn thời thơ ấu Rafe và Danny trở thành phi công quân đội và gặp Evelyn, một y tá hải quân. Tuy nhiên, cả ba người sau đó nhận ra mình đang ở giữa cuộc tấn công vào Trân Châu Cảng trong Thế chiến thứ hai.

Hans Zimmer
Original Music Composer
Bruce Hendricks
Executive Producer
Mike Stenson
Executive Producer
Chad Oman
Executive Producer
Pat Sandston
Producer
Original Title
Pearl Harbor
Status
Released
Original Language
Budget
$140,000,000
Revenue
$449,220,945
Socials
Companies
Touchstone PicturesJerry Bruckheimer Films

Video2Trân Châu Cảng

Pearl Harbor (2001) - Trailer in HD (Fan Remaster)
Pearl Harbor (2001) Official Trailer #1 - Ben Affleck Movie HD

Backdrops12Trân Châu Cảng

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast112Trân Châu Cảng

Ben Affleck

Ben Affleck

Rafe McCawley

Kate Beckinsale

Kate Beckinsale

Evelyn Johnson

Josh Hartnett

Josh Hartnett

Danny Walker

Cuba Gooding Jr.

Cuba Gooding Jr.

Doris Miller

Jon Voight

Jon Voight

Franklin D. Roosevelt

Tom Sizemore

Tom Sizemore

Earl Sistern

Alec Baldwin

Alec Baldwin

James Doolittle

Ewen Bremner

Ewen Bremner

Red Winkle

William Lee Scott

William Lee Scott

Billy Thompson

GZ

Greg Zola

Anthony Fusco

Crew193Trân Châu Cảng

Hans Zimmer

Hans Zimmer

Original Music Composer

Bruce Hendricks

Bruce Hendricks

Executive Producer

Mike Stenson

Mike Stenson

Executive Producer

Chad Oman

Chad Oman

Executive Producer

Michael Kaplan

Michael Kaplan

Costume Design

Michael Bay

Michael Bay

Director

Michael Bay

Michael Bay

Producer

John Schwartzman

John Schwartzman

Director of Photography

CB

Christopher Boyes

Supervising Sound Editor

Randall Wallace

Randall Wallace

Screenplay

Recommendations21Trân Châu Cảng

Night's End

Night's End

Mar 31, 2022

4,8
Devil's Island

Devil's Island

Mar 15, 2021

5,8
Oan Hồn

Oan Hồn

Jul 29, 2021

5,1
Spawn

Spawn

Jul 31, 1997

5,4
Nhà Ái Quốc

Nhà Ái Quốc

Jun 28, 2000

7,2
Gái Xinh Gõ Cửa

Gái Xinh Gõ Cửa

Jun 26, 2015

5,3
Ngày Tận Thế

Ngày Tận Thế

Jul 01, 1998

6,8
Diều Hâu Gãy Cánh

Diều Hâu Gãy Cánh

Dec 28, 2001

7,4
Điệp Vụ Valkyrie

Điệp Vụ Valkyrie

Dec 25, 2008

6,9
Double Dragon

Double Dragon

Nov 04, 1994

4,5
Vua Arthur

Vua Arthur

Jul 07, 2004

6,3
Ông Bà Smith

Ông Bà Smith

Jun 07, 2005

6,7
Ngày Không Xa

Ngày Không Xa

May 26, 2004

6,5
Trái Tim Quả Cảm

Trái Tim Quả Cảm

May 24, 1995

7,9

Similar20Trân Châu Cảng