Tuổi Trẻ Huy Hoàng

Tuổi Trẻ Huy Hoàng (2022)

11/11/20222h 31m

Overview

Dựa trên thời thơ ấu của đạo diễn huyền thoại Steven Spielberg, người lớn lên ở Arizona thời kỳ hậu Thế chiến thứ hai, bộ phim theo sau cuộc hành trình của một thanh niên tên Sammy Fabelman từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành. Anh chàng đã khám phá ra bí mật của một gia đình tan vỡ cũng như cách sức mạnh của điện ảnh giúp chúng ta nhìn ra sự thật về nhau và chính thế giới xung quanh mình.

John Williams
Original Music Composer
Janusz Kamiński
Director of Photography

Video30Tuổi Trẻ Huy Hoàng

Meeting John Ford Scene | Movieclips
Do What Your Heart Says Scene | Movieclips
Sammy Deals With His Bullies Scene | Movieclips
The Ditch Day Film Scene | Movieclips
Jesus Is Sexy Scene | Movieclips
Sammy Confronts His Mother Scene | Movieclips
Mitzi & Bennie Scene | Movieclips
Uncle Boris Scene | Movieclips
Drunken Campfire Dance Scene | Movieclips

Backdrops59Tuổi Trẻ Huy Hoàng

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast63Tuổi Trẻ Huy Hoàng

Gabriel LaBelle

Gabriel LaBelle

Sammy Fabelman

Michelle Williams

Michelle Williams

Mitzi Fabelman

Paul Dano

Paul Dano

Burt Fabelman

Seth Rogen

Seth Rogen

Benny Loewy

Judd Hirsch

Judd Hirsch

Uncle Boris Podgorny

David Lynch

David Lynch

John Ford

Jeannie Berlin

Jeannie Berlin

Hadassah Fabelman

Julia Butters

Julia Butters

Reggie Fabelman

Keeley Karsten

Keeley Karsten

Natalie Fabelman

Sam Rechner

Sam Rechner

Logan Hall

Crew139Tuổi Trẻ Huy Hoàng

John Williams

John Williams

Original Music Composer

Janusz Kamiński

Janusz Kamiński

Director of Photography

Rick Carter

Rick Carter

Production Design

Gary Rydstrom

Gary Rydstrom

Sound Designer

Gary Rydstrom

Gary Rydstrom

Supervising Sound Editor

Gary Rydstrom

Gary Rydstrom

Sound Re-Recording Mixer

KO

Karen O'Hara

Set Decoration

Josh McLaglen

Josh McLaglen

Executive Producer

Josh McLaglen

Josh McLaglen

First Assistant Director

Tony Kushner

Tony Kushner

Producer

Recommendations21Tuổi Trẻ Huy Hoàng

Saint Omer

Saint Omer

Nov 23, 2022

6,4
Bird Atlas

Bird Atlas

Sep 02, 2021

2
Khách Không Mời

Khách Không Mời

Jan 27, 2023

6
Great Sorrow

Great Sorrow

Jan 17, 1975

2
TÁR

TÁR

Sep 23, 2022

7,2
The Cage

The Cage

May 19, 2019

7,5
Emergency Situation

Emergency Situation

Feb 03, 2022

6,1
Zátopek

Zátopek

Aug 26, 2021

6,3
Đáy Thượng Lưu

Đáy Thượng Lưu

Sep 18, 2022

7,2
Babylon

Babylon

Dec 22, 2022

7,5
The Good Plumber

The Good Plumber

Oct 06, 2016

5,8
The Eight Mountains

The Eight Mountains

Dec 21, 2022

7,8
Identity Card

Identity Card

Oct 21, 2010

6,5

Similar20Tuổi Trẻ Huy Hoàng

The Faculty

The Faculty

Dec 25, 1998

6,5
Beautiful Girls

Beautiful Girls

Feb 09, 1996

6,7
John Tucker Must Die

John Tucker Must Die

Jul 27, 2006

6,2
High School High

High School High

Oct 25, 1996

5,5
Risky Business

Risky Business

Aug 05, 1983

6,6
Wuthering Heights

Wuthering Heights

Sep 09, 2011

5,9
Apt Pupil

Apt Pupil

Oct 23, 1998

6,5
Election

Election

Apr 23, 1999

6,9
Un monde

Un monde

Oct 20, 2021

7,1
Disturbing Behavior

Disturbing Behavior

Jul 24, 1998

5,7
The Breakfast Club

The Breakfast Club

Feb 15, 1985

7,8
2:37

2:37

May 26, 2006

6,6
Spanglish

Spanglish

Dec 17, 2004

6
Heathers

Heathers

Mar 31, 1989

7,3
Pleasantville

Pleasantville

Sep 17, 1998

7,2