Võ Sĩ Đạo Cuối Cùng

Võ Sĩ Đạo Cuối Cùng (2003)

05/12/20032h 34m

Overview

Bối cảnh đặt vào những năm 1870, film có tính chất sự thi này miêu tả sự bắt đầu hiện đại hóa của Nhật Bản, một đất nước có quá khứ là một xã hội phong kiến, là biểu tượng của sự trừ tiệt đời sống của Samurai. Chúng ta nhìn thấy tất cả những việc này xảy ra từ một cái nhìn của một người ghiền rượu từng là cựu chiến binh mài gọt láng bóng những khẩu súng Winchester. Đại Úy Woodrow Algren, người đến Nhật Bản để huấn luyện các quân lính của Hoàng Đế, Meiji, một phần của sự ly khai từ truyền thống lâu đời dựa vào những chiến binh samurai để bảo vệ lãnh thổ, như một quân đội mới của Hoàng Đế để thay thế những chiến binh samurai. Khi Algren bị thương trong một trân đấu và bị bắt, anh ta đã học được danh ...

Hans Zimmer
Original Music Composer
Tom Cruise
Producer
John Logan
Screenplay
Ngila Dickson
Costume Design

Video2Võ Sĩ Đạo Cuối Cùng

The Last Samurai - Original Theatrical Trailer
The Last Samurai trailer

Backdrops20Võ Sĩ Đạo Cuối Cùng

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast48Võ Sĩ Đạo Cuối Cùng

Tom Cruise

Tom Cruise

Nathan Algren

Ken Watanabe

Ken Watanabe

Moritsugu Katsumoto

Timothy Spall

Timothy Spall

Simon Graham

Tony Goldwyn

Tony Goldwyn

Colonel Bagley

Koyuki

Koyuki

Taka

Billy Connolly

Billy Connolly

Zebulon Gant

Togo Igawa

Togo Igawa

General Hasegawa

Crew153Võ Sĩ Đạo Cuối Cùng

Hans Zimmer

Hans Zimmer

Original Music Composer

Tom Cruise

Tom Cruise

Producer

John Logan

John Logan

Screenplay

Ngila Dickson

Ngila Dickson

Costume Design

John Toll

John Toll

Director of Photography

CM

Charles Mulvehill

Executive Producer

CM

Charles Mulvehill

Unit Production Manager

LK

Lilly Kilvert

Production Design

GR

Gretchen Rau

Set Decoration

MD

Michael Doven

Associate Producer

Jess Gonchor

Jess Gonchor

Art Direction

BB

Bob Beher

Foley Editor

Recommendations21Võ Sĩ Đạo Cuối Cùng

Similar20Võ Sĩ Đạo Cuối Cùng

हम तुम

हम तुम

May 28, 2004

6,4
Fort Saganne

Fort Saganne

May 11, 1984

6
Eat the Rich

Eat the Rich

Jun 01, 1987

6,1
Chuộc Lỗi

Chuộc Lỗi

Sep 07, 2007

7,7
Klopka

Klopka

Feb 12, 2007

7,4
Les Misérables

Les Misérables

Mar 12, 1958

7
Trả Giá

Trả Giá

Sep 12, 2007

6,5
Les Misérables

Les Misérables

May 01, 1998

7,2
अशोक

अशोक

Sep 13, 2001

6,4
The Brothers Grimm

The Brothers Grimm

Aug 26, 2005

5,8
Suối Nguồn

Suối Nguồn

Nov 19, 1986

7,6
Un posto all'inferno

Un posto all'inferno

Jan 10, 1969

4,7
Van Gogh

Van Gogh

Oct 30, 1991

6,7
Đứa Bé Mất Tích

Đứa Bé Mất Tích

Sep 18, 2007

7,3
Obsession

Obsession

Aug 01, 1976

6,6