Vua Arthur

Vua Arthur (2004)

07/07/20042h 6m

Overview

Arthur (Clive Owen) sẵn sàng rời khỏi Anh để trở về với hòa bình và ổn định của Rome. Nhưng trước đó, một nhiệm vụ cuối cùng khiến anh ta và các hiệp sĩ của Bàn Tròn (Lancelot, Galahad, Bors, Tristan và Gawain) hiểu rằng, sau sự sụp đổ của Rome (476 sau Công nguyên), những gì Anh cần là một vị vua để bảo vệ nó khỏi mối đe dọa của cuộc xâm lược của người Saxon và đưa nó vào một thời điểm mới. Được hướng dẫn bởi Merlin và bởi Geneva (Keira Knightley) dũng cảm và xinh đẹp, Arthur sẽ phải tự tìm cho mình sức mạnh cần thiết để thay đổi tiến trình lịch sử.

Dan Weil
Production Design
Hans Zimmer
Original Music Composer
Bruce Hendricks
Executive In Charge Of Production
Mike Stenson
Executive Producer
Original Title
King Arthur
Status
Released
Original Language
Budget
$120,000,000
Revenue
$203,567,857
Socials

Video1Vua Arthur

King Arthur (2004) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

Backdrops9Vua Arthur

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast28Vua Arthur

Crew214Vua Arthur

DW

Dan Weil

Production Design

Hans Zimmer

Hans Zimmer

Original Music Composer

Bruce Hendricks

Bruce Hendricks

Executive In Charge Of Production

Mike Stenson

Mike Stenson

Executive Producer

Chad Oman

Chad Oman

Executive Producer

PS

Pat Sandston

Associate Producer

Slawomir Idziak

Slawomir Idziak

Director of Photography

PR

Penny Rose

Costume Design

BB

Bob Badami

Music Supervisor

Neil Corbould

Neil Corbould

Special Effects Coordinator

Recommendations21Vua Arthur

Similar20Vua Arthur