Yaksha: Nhiệm Vụ Tàn Khốc

Yaksha: Nhiệm Vụ Tàn Khốc (2022)

08/04/20222h 5m

Overview

Trong nhiệm vụ đến thành phố nguy hiểm điều tra nhóm "Đen" cùng nhóm trưởng khét tiếng, một công tố viên ngay thẳng bước chân vào cuộc chiến chết chóc giữa các gián điệp.

Kim Jae-keun
Lighting Director
Na Hyun
Director
Na Hyun
Writer
Lee Ju-noh
Original Music Composer
Hong Su-hee
Costume Design

Video2Yaksha: Nhiệm Vụ Tàn Khốc

Official Trailer
Official Teaser

Backdrops10Yaksha: Nhiệm Vụ Tàn Khốc

backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop
backdrop

Cast19Yaksha: Nhiệm Vụ Tàn Khốc

Sol Kyung-gu

Sol Kyung-gu

Jee Kang-in

Park Hae-soo

Park Hae-soo

Han Ji-hoon

Lee El

Lee El

Hee-won

Jinyoung

Jinyoung

Jung-dae

Lee Soo-kyung

Lee Soo-kyung

Mun Ju-yeon

Jin Kyung

Jin Kyung

Yum Jung-won

Jin Seo-yeon

Jin Seo-yeon

Ryeon-hee

Crew31Yaksha: Nhiệm Vụ Tàn Khốc

KJ

Kim Jae-keun

Lighting Director

Na Hyun

Na Hyun

Director

Na Hyun

Na Hyun

Writer

LJ

Lee Ju-noh

Original Music Composer

HS

Hong Su-hee

Costume Design

HJ

Hong Jae-sik

Director of Photography

SE

Seo Eun-kyung

Costume Design

KH

Kim Hee-jin

Production Design

KC

Kim Chang-seop

Sound Supervisor

KT

Kwak Tae-yong

Special Effects Makeup Artist

LH

Lee Hee-eun

Special Effects Makeup Artist

HH

Hwang Hyo-kyun

Special Effects Makeup Artist

Recommendations21Yaksha: Nhiệm Vụ Tàn Khốc

Phi Vụ Tốc Độ

Phi Vụ Tốc Độ

Nov 01, 2019

5,2
Chua & Ngọt

Chua & Ngọt

Jun 04, 2021

7,8
Barbie

Barbie

Jul 19, 2023

7,3
Thợ May Trang Phục

Thợ May Trang Phục

Feb 25, 2022

7,1
The Takedown

The Takedown

May 06, 2022

6
Trăng Rơi

Trăng Rơi

Feb 03, 2022

6,4
Phi Vụ Đen

Phi Vụ Đen

Feb 10, 2022

6,2
Nhím Sonic 2

Nhím Sonic 2

Apr 08, 2022

7,6
Dự Án Adam

Dự Án Adam

Mar 11, 2022

7,1
Phi Vụ Toàn Sao

Phi Vụ Toàn Sao

Jan 04, 2023

6,6
Morbius

Morbius

Mar 30, 2022

6,1
Xe Cấp Cứu

Xe Cấp Cứu

Mar 16, 2022

6,7

Similar20Yaksha: Nhiệm Vụ Tàn Khốc